Gratis QuickScans voor Limburgse KMO’s

Eind vorig jaar lanceerde Voka–Kamer van Koophandel (KvK) Limburg en Greenville, met ondersteuning van de Provincie Limburg, gratis quickscans om milieuvriendelijke acties te stimuleren binnen bedrijven.

De bedoeling van deze quickscans is om bedrijven bewust te maken van de mogelijke quickwins die er nog te rapen vallen maar ook om structurele aanpassingen aan te moedigen.

Op woensdag 5 juni 2017 werden de eindresultaten van 2017 van dit project voorgesteld bij carrosseriebedrijf Vecarro (Slamstraat 2-4 in Genk), één van de deelnemers aan het project.
Hier bleek dat een eenvoudige quickscan al meteen een energiebesparing van 10% kan opleveren, zo bewezen alvast de 25 Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO’s) die deelnamen.

Gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove was één van de sprekers.

“De provincie Limburg heeft de ambitie om uit te groeien tot een klimaatneutrale regio tegen 2050.
Dit is een verhaal dat ieder van ons aanbelangt, ook de KMO’s”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove. “Daarom hebben we hier de afgelopen 2 jaar 50 000 euro subsidie aan besteed.

Kortelings is het eindrapport klaar.
Dan zal bekeken worden, in functie van de begroting 2018, of dit project volgend jaar verdergezet zal worden.”  

Hieronder vindt u het persbericht.


Zie ook Limburgse bedrijven kunnen enorm besparen op hun energiekost. www.tvl.be/nieuws, 05-07-2017. Quickscans persen 20% energiewinst uit bedrijven. www.madeinlumburg.be, 05-07-2017. Scan helpt 25 bedrijven energieverbruik te verminderen. Het Laatste Nieuws, 06-07-2017, p. 17. “We recupereren de warmte van onze machines”. Het Belang van Limburg, 06-07-2017, p. 16.

Zie onder andere Lancering gratis quickscans voor kmo’s van 15-12-2016 op deze website.