Grenseffectentoets

De Limburgse deputatie zet het initiatief verder om een zogeheten "grenseffectentoets" uit te voeren.
Het gaat om een sp.a initiatief van voormalig provincieraadslid Mieke Mulders.

"Dat is een goede zaak", zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove, die hierover op de valreep nog een schriftelijke vraag stelde als provincieraadslid.

"Als perifere provincie maakt Limburg deel uit van  de grensstreek met Duitsland en Nederland.
Dat brengt eigen voor- en nadelen mee (bijvoorbeeld grensarbeid en grenspensioenen; zetelverplaatsingen van ondernemingen; mobiliteit).
Wetgeving op nationaal, regionaal, provinciaal en lokaal niveau is niet altijd afgestemd op problemen, die rijzen door het grensoverschrijdend werken en wonen.

Na ons initiatief heeft de Universiteit Hasselt (U Hasselt) daartoe het Onderzoekscentrum Regioanalyse (ORA) opgericht.
De deputatie heeft een subsidie van 100 000 euro toegekend aan de U Hasselt voor het project 'Voor -en nadelen van grensoverschrijdend wonen en werken'. 

Het project loopt tot eind december 2020 en bestaat uit 3 luiken:

  1. opstart van het grensoverschrijdende kenniscentrum 'ITEM Maastricht University & Hasselt University';
  2. valorisatie en het toegankelijk maken van bestaand onderzoek over deze problematiek;
  3. organisatie van nieuw wetenschappelijk onderzoek: het betreft een gezamenlijk doctoraatsproject over de fiscaliteit van grensoverschrijdende pensioenen.

De U Hasselt rapporteert op kwartaalbasis over de voortgang van dit project aan de provincie Limburg.

Wij zullen dit dossier opvolgen zowel op Vlaams, als op Limburgs vlak."

Foto: TUBS - Wikipedia