Grenzen van humor

Een groot misverstand in de hele discussie rond de grenzen van humor is het idee dat mensen die zich beledigd voelen met fluwelen handschoenen behandeld dienen te worden. Dat ze op de een of andere manier benadeeld zouden zijn, dat hun iets wordt ontzegd. Dat is niet zo.
Dat men zich beledigd voelt, betekent niet automatisch dat men gelijk heeft. (1)