Groen speelweefsel

Op donderdag 28 september 2017 organiseerde het Departement Omgeving Vlaanderen, de vzw Centrum voor Duurzaam Groen (Cedugro), het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) en de provincie Limburg de studiedag 'Groen speelweefsel' in het kasteel van Bokrijk. 

Hoe zet je groene speelruimte binnen je gemeente letterlijk en figuurlijk op de kaart?
Bij wie kan je terecht om je ideeën rond groen en speelruimte mee te realiseren?
Hoe zorg je voor veilige en groene verbindingen tussen de groene speelplaatsen in je gemeente?
Op deze en andere vragen werd getracht een antwoord te geven tijdens deze studiedag.
Milieu- en groendiensten, jeugddiensten, directies, leerkrachten en al wie mee de groene speelkar wil trekken, werden bijeen gebracht voor een inspirerende kennisuitwisseling.

"Groene speelruimte en groene speelmogelijkheden in en om de scholen en in de omgeving leeft erg sterk", zei gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove bij de inleiding.
"Het volstaat te kijken naar de activiteiten deze week: de opening van de moestuin bij de vzw De Kids in Hasselt (1) en het druk bijgewoond vormingsmoment van het PNC rond moestuinen in Genk (2). En nu deze studiedag. We horen dat ook van de Milieuzorg Op School (MOS)-coördinatoren: meer en meer scholen denken erover na en nemen initiatieven.

Als provincie Limburg en als Provinciaal Natuurcentrum (PNC) spelen we in op die vraag.
Wij willen dit doen met zoveel mogelijk organisaties en instanties: samenwerken is de boodschap, één loket voor directies, leerkrachten of ouders die iets willen doen.

Met elk Regionaal Landschap (RL) plannen wij één project in één school per regio dat tegen Pasen rond zou moeten zijn. Dus drie projecten in het totaal.
Vanuit het PNC wordt gewerkt aan een specifiek subsidiereglement voor scholen die iets doen rond de vergroening van speelplaatsen. Hier is immers heel wat vraag naar. 

Vaak is de vergroening van speelplaatsen via concrete ingrepen relatief eenvoudig en goedkoop te realiseren, maar de ingewikkelde structuren in Vlaanderen en in het onderwijs staan dat in de weg.
Natuurlijk moeten we gaan voor grotere plannen en een integrale aanpak -het onderwerp van deze studiedag- maar dat mag ons niet tegenhouden om op het terrein concrete dingen te doen.
Kinderen voelen behoefte aan meer groen en dan moeten de maatschappij en de politiek daarop inspelen.

De aanpak is best integraal: groen, natuur(lijk), veilig, het schooldomein openstellen buiten de schooluren, in de weekends en tijdens het verlof (binnen het concept OPEN en BREDE school), etc. Bovendien zullen directies, leerkrachten en ouders met de natuurelementen rekening moeten houden (bijvoorbeeld modder bij regenweer).

Op woensdag 16 mei 2018 plant het PNC een initiatief, waarbij Limburgse goede voorbeelden kunnen uitgewisseld worden. Hierbij zullen eveneens plaatsbezoeken mogelijk zijn."

Voor meer informatie kunnen gemeenten of scholen terecht bij vzw Cedugro (info@centrumduurzaamgroen.be, tel. 089 44 90 25) of bij het PNC (pnc@limburg.be of 011 26 54 50).  

(1) 'De Haltetuin' bij de KIDS. www.ludwigvandenhove.be, 27-09-2017.
(2) MOESTUINATELIER. www.ludwigvandenhove.be, 27-09-2017.
 

Zie ook Werkbezoek Biotechnicum Bocholt van 14-06-2017 en Milieuzorg Op School (MOS) in Leefschool “De Villa” in Sint-Truiden van 24-03-2016 op deze website.