Grote fietsopruimactie aan het station!

De vzw Basis Fietspunt, de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, de preventiedienst en de stad Sint-Truiden hebben op dinsdag 29 november 2011 nogmaals een grote fietsopruimactie georganiseerd aan het station van Sint-Truiden.

Er blijven vele fietsen gedurende lange tijd staan in de fietsenstallingen aan het station. Sommige fietsen zijn niet behoorlijk gestald en dit geeft een slordige en onveilige indruk.

 

De vzw Basis Fietspunt, die sinds juni 2009 geopend is in het stationsgebouw, voorzag alle fietsen van een label, waarop stond dat de fietsen zouden verwijderd worden.

 

 

In totaal werden er 15 fietsen verwijderd.
Zij worden gedurende 6 maanden bewaard in het stadsmagazijn en kunnen daar door de rechtmatige eigenaar opgehaald worden.

 

 

 

 

 

De stationsbuurt blijft een gevoelige omgeving voor fietsdiefstallen.
Deze omgeving is een drukke invals- en uitvalsweg en ligt op wandelafstand van het stadscentrum.
Er zijn 3 fietsenstallingen naast en achter het stationsgebouw. Bovendien is deze omgeving een ontmoetingsplaats voor heel wat doelgroepen, pendelaars en schoolgaande jeugd.
De problematiek van de fietsdiefstal is opgenomen in het project ‘Veiligste station van Vlaanderen’.”, aldus burgemeester Ludwig Vandenhove, tevens voorzitter van het politiecollege en de politieraad.
Zie de tekst ‘Sint-Truiden werkt aan het veiligste station van Vlaanderen’ van 17 maart 2010 op deze website.

 

 

Het stadsbestuur van Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken hebben in het verleden reeds heel wat initiatieven genomen om het aantal fietsdiefstallen te beperken.
Zo is er elke laatste zaterdag van de maand tussen 09.00 uur en 12.00 uur het gratis fietsgraveren in de preventiewinkel, Sluisberg 1 te Sint-Truiden. Er is eveneens de jaarlijkse fietsgraveertournee in de deelgemeenten en de fietsgraveeractie voor de pendelaars aan het station.

 

 

Het graveren van het rijksregisternummer in de fiets kan fietsdiefstal voorkomen, omdat een gemerkte fiets moeilijk verhandeld kan worden en op die manier zijn aantrekkelijkheid verliest. Daarenboven is een teruggevonden gemerkte fiets gemakkelijk terug te bezorgen aan de eigenaar.

 

 

“Deze actie draagt bij om het algemeen veiligheidsgevoel aan het station en aan de fietsenstallingen te verhogen.”, besluit Ludwig Vandenhove.

 

 

Zie onder andere de teksten ‘Fietsgraveren aan het station was een succes!’ van 23 juni 2007 en ‘Opening fietspunt in Sint-Truiden!’ van 5 mei 2009 op deze website.