Grote Markt Sint-Truiden is niet meer van iedereen!

"Voor ons als sp.a is de Grote Markt van elke Truienaar waar zij of hij ook woont op het grondgebied: iedereen betaalt er belastingen voor.

Wij hielden daar in onze bestuursperiode rekening mee in ons beleid en bij het organiseren van activiteiten.
Voor CD&V en Open Vld is dit blijkbaar niet het geval.", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

"Om dan nog niet te spreken over succesvolle, traditionele en goedkope evenementen, zoals Fiesta Tropical, de 'De Veesdere ’s Ooves’ en de rommelmarkt, die dreigen onthoofd te worden of zelfs dreigen te verdwijnen."

Hieronder vindt u de nieuwsbrief, die sp.a Sint-Truiden hierover verspreid heeft.

                                                                  

Feesten voor sommigen, crisis voor iedereen.

8ste  editie van de Veesdere s’Ooves:  de laatste stuiptrekking?

Na het kermisgebeuren stond de maand september de voorbije jaren steeds in het teken van de Veesdere s’ Ooves. Ook de Rommelmarkt op de Grote Markt was al goed ingeburgerd, zeker in combinatie met de autoluwe zondag in de binnenstad.
Nu wordt de Veesdere ’s Ooves herleid tot één dag met alleen nog enkele drankstandjes en muziek in het stadspark en verdwijnt de rommelmarkt op de Grote Markt.  

Het plaatselijk verenigingsleven met hun drankstandjes en  de lokale muziekbandjes en -artiesten op de Vesten mogen hun ‘schup’ afkuisen. Alleen het stadspark blijft over waar uitsluitend het Feestcomité en de Raad van Elf nog een drankstand mogen uitbaten.

De andere muzikanten en verenigingen hebben een email gekregen dat het project in die vorm niet meer plaats vindt maar dat de stad oplossingen zoekt om hun inkomstenverlies goed te maken.                                                                     

“Had de stad misschien niet beter eerst nagedacht over het inkomstenverlies alvorens er nu met de botte bijl doorheen te gaan?”
“En denkt dit CD&V en Open Vld beleid nu echt dat alles alleen maar om het geld draait?  De muzikanten hadden dankzij dit initiatief ook  de gelegenheid om zich in de kijker te spelen voor het grotere publiek.”
“De Veesdere ‘s Ooves was een evenement voor alle Truienaren. De prijzen lagen laag, er was geen entrée en of aankoopverplichting.  IEDEREEN kon genieten er dus complexloos genieten. Iets wat niet altijd of nu bijna  niet meer het geval is”, aldus sp.a-fractieleider Filip Moers

Nu zal de Veesdere s’Ooves een stille dood sterven ofwel in de één of andere vorm gecommercialiseerd worden. In januari had ik al voorspeld dat deze nieuwe CD&V en Open Vld-meerderheid dit evenement wou schrappen. Om geen gezichtsverlies te lijden,  laten ze het project nu toch plaatsvinden maar in erg afgeslankte vorm en wordt TruFest opgericht, een nog schimmige organisatie die boven Feestcomité en Raad van 11 moet gaan staan...

Als initiatiefnemer van 7 edities van de Veesdere ‘s Ooves doet het mij heel veel pijn dat dit mooi, gezellig en laagdrempelig project voor IEDEREEN, op die manier wordt afgebroken.

 

Grote Markt wordt herleid tot Tru d’Or evenemententerrein.

Het bestuur van de Rommelmarkt had zich hun 5de editie waarschijnlijk ook anders voorgesteld. Trud’Or heeft  beslist om Men City Day een weekje te vervroegen en op die manier mag ook het bestuur van de jaarlijkse Rommelmarkt op de Grote Markt na 4 edities hun biezen pakken. Hoewel de markt volgens ons groot genoeg is, moeten zij verhuizen naar de Minderbroederstraat, -plein en het Capucinessenplein. Het stadsbestuur kiest ervoor evenementen met minder “standing” uit het zicht te plaatsen. Gewone mensen met hun gewone spullen horen precies niet thuis in het Sint-Truiden van Trud’Or.

Ook de organisatie van Fiësta Tropical heeft dit jaar enorm veel moeite moeten doen om deze zomer op de Grote Markt te kunnen blijven en vreest voor de toekomst.  Hetzelfde vrezen we voor het jaarlijks pétanque tornooi op de markt.

sp.a Sint-Truiden betreurt ten zeerste dat de markt steeds meer het speelterrein wordt voor één bepaald soort evenementen met één doelpubliek voor ogen. Het leidt tot een verschraling van het aanbod en laat vele Truienaren links liggen. We moeten streven naar een goed evenwicht aan activiteiten, activiteiten voor ieders portemonnee en ieders interesse.

Filip Moers
sp.a-fractieleider

 

Zie ook ‘De Veisdere ’s ooves Leeftig’ moet blijven van 05-09-2012 en Achter de rug werken van 28-01-2013 op deze website.