Halmaal H2O

Afgelopen zaterdag  9 mei 2015 werd de tentoonstelling ‘Halmaal H2O’ (In Situ en Installatiekunst) officieel geopend in het overstromingsgebied Halmaal (Sint-Truiden).
Het is een initiatief van de vzw Kunst Groen met steun van het Samenwerkingsverband Land en Water.

“Ik was al lang vragende partij voor zulke tentoonstelling”, zei gedeputeerde en voorzitter van de vzw Kunst Groen Ludwig Vandenhove bij de opening.
Wateroverlast wordt (terecht) als iets negatiefs ervaren op het ogenblik dat het zich voordoet. Maar vaak ziet de burger achteraf de resultaten niet van de inspanningen van  de overheid, bijvoorbeeld in de vorm van natuurgebied, wandelingen, etc.
Met dit kunstproject willen we daar de aandacht op vestigen.

Dit is een experiment.
Er zijn nog zoveel overstromingsgebieden in Haspengouw en Sint-Truiden dat we dit initiatief kunnen herhalen.

De kunstenaars werken In Situ met objecten, die ze vinden in de natuur, of realiseren nieuwe concepten gerelateerd aan de locatie.

En wij klagen over teveel water, maar het is goed dat we ook eens stilstaan bij het gegeven dat water een schaars goed is en dat er nog zoveel plaatsen op de wereld zijn waar er precies een gebrek aan water is.”

Hieronder vindt u een aantal elementen, die Ludwig Vandenhove in zijn inleiding gebruikte.

De deelnemende kunstenaars zijn:

Praktisch:
Overstromingsgebied Halmaal (Sint-Truiden)
Alle dagen doorlopend toegankelijk van 9 mei tot en met 27 september 2015

Zie www.kunstgroen.be en www.land-en-water.be.   

Zie onder andere Halmaal H2O tot 27 september. www.truineer.be, 13-05-2015.

 Zie ook Wereldwaterdag@school: ook in Limburg van 24-03-2015, Finissage kunstproject Nieuwenhoven 2014 van 22-10-2014, "Kunst Groen 20•12" van 20-05-2012 en Wandeling Marleen en Filip van 26-09-2012 op deze website.