Hamster ook in 2016 in de aandacht

“Al meer dan 15 jaar is Limburg bezorgd voor ‘zijn soorten’.
De hamster is hiervan een goed voorbeeld”, zegt gedeputeerde van Natuur Ludwig Vandenhove. 

Het provinciebestuur van Limburg heeft eerst het grootschalige onderzoek door de vzw Natuurpunt gesteund.
Na 2001 is dit verdergezet met de vrijwilligers van de Limburgse Milieukoepel voor Natuurstudie  (LIKONA). 
De inventarisaties op de maandagavonden tijdens de zomermaanden zijn een bekend gegeven.
De vrijwilligers lopen dan de recent geoogste akkers af. In de eerste jaren was dit ook nog nodig in Bilzen, Heers en Riemst en zelfs delen van Wallonië.
Momenteel beperkt de activiteit zich tot Tongeren, maar bij een melding van elders wordt er dadelijk naar de locatie gekeken.
Het is verheugend vast te stellen dat er momenteel al zeker 6 burchten zijn genoteerd.

 

Ook op andere facetten van de bescherming is het Limburgse provinciebestuur via het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) steeds actief geweest.
Reeds in 2004 werd het Europese hamstercongres voor de eerste maal in België in het Provinciaal Gallo-Romeins Museum in Tongeren en tien jaar later in Hasselt georganiseerd.
Er werd veel energie gestoken in een LIFE-project (2013-2015)  van de hamster voor Vlaanderen, Nederland en Duitsland, waarbij Limburg een belangrijke partner en sponsor zou zijn.  Maar dit project werd uiteindelijk niet weerhouden.
Bij de opmaak van het Vlaamse soortenbeschermingsplan is er steeds contact en ondersteuning geweest vanuit het PNC. 
Het jarenlang inventariseren (tot meer dan 500 kilometer akkers aflopen)  heeft zeker bijgedragen tot de realisatie van dit plan.  Ook voor de uitvoering zien we belangrijke inbreng vanuit LIKONA, de Regionale Landschappen, de Universiteit Hasselt en het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs (PIBO) mogelijk.”

Ludwig Vandenhove bezocht de site in Widooie (Tongeren) op woensdag 10 augustus 2016.

 

Zie ook Schauvliege trekt 600.000 euro uit om korenwolf te redden. Het Belang van Limburg, 09-08-2016, p. 1 + p. 8.

Zie onder andere Werkgroep Grauwe Gors van 03-06-2016 en 25ste LIKONA-Contactdag groot succes! van 18-01-2016 op deze website.