Handen af van Saffraanberg!

“Ik heb hard genoeg gelobbyd en gevochten voor de verdere uitbouw van de Campus Saffraanberg.”


“Ik zal nu nog harder vechten om dit zo te houden nu minister van Defensie Pieter De Crem blijkbaar met de idee speelt om de Campus opnieuw af te bouwen.”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove, tevens voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Hieronder vindt u een artikel van de hand van Ludwig Vandenhove dat hierover verschenen is in het februarinummer van het maandelijkse tijdschrift Info Defensie van de Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD)-defensie.


Eventuele afbouw Campus Saffraanberg: totaal gebrek aan visie!

Minister van Landsverdediging Pieter De Crem heeft minimum twee obsessies: goede vriend van de Verenigde Staten en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) worden/zijn en blindelings snoeien in het militair personeel om toch maar aan zijn beoogd getal van 37.725 actieve militairen te komen.
De uitgelekte eventuele afbouw van de basis Saffraanberg in Sint-Truiden kadert in die tweede obsessie!

Hoe kan je nu blindelings knippen in opleidingen op een ogenblik dat rekrutering precies probleem nummer 1 bij het Belgische leger is?
Ofwel is dit een totaal gebrek aan visie, ofwel ken je er echt niets van, of beide!

Wat zijn de feiten?
Door beslissingen van de vorige paarse regeringen en vooral van de voormalige minister van Landsverdediging André Flahaut is de Campus Saffraanberg precies één van de centrale opleidingslocaties van het Belgische leger geworden. Zo is er onder andere de enige Koninklijke School voor Onderofficieren (KSOO) gevestigd na de sluiting van Dinant en Zedelgem.
Uit een uitgelekte studie van de generale staf blijkt nu dat er plannen zouden bestaan om zowel de Voorbereidende Divisie van de Koninklijke Militaire School (VDKMS), als de zogeheten vorming 3+ af te schaffen.
Minister van Landsverdediging Pieter De Crem zegt dat het enkel over een studie gaat en dat er nog geen enkele beslissing is, ‘maar wie gelooft die man nog?’.
Het gaat hierbij om de afbouw van om en bij de 80 kaderfuncties en minstens 200 leerlingen.

In mensentaal: in de VDKMS kunnen studenten zich een jaar lang voorbereiden op het toelatingsexamen aan de Koninklijke Militaire School (KMS), het opleidingscentrum op universitair niveau voor officieren.
De afdeling 3+ is de richting waarbij 16-jarigen hun laatste twee jaar technisch secundair onderwijs kunnen afmaken om zich dan verder bij te scholen tot onderofficier.

In Saffraanberg krijgen in het totaal om en bij de 600 jongeren hun militaire opleiding. Bovendien is er een sterk wisselend publiek van beroepsmilitairen, die de éne of de andere bijscholing volgen.

Gewoon al maar denken aan deze maatregelen is onbegrijpelijk!
Ze staan haaks op de beslissing van de vorige regeringen om van Saffraanberg precies ’het’ nationale opleidingscentrum te maken. Bovendien zijn er technische redenen genoeg om precies niet in deze opleidingen te snoeien. 1/3e van de officieren maken bijvoorbeeld hun opleiding vol na de VDKMS en 1/4e van alle onderofficieren zijn precies jongeren, die eerst hun technisch secundair onderwijs via het leger afmaken.
Er zijn tal van andere logische, technische redenen om niet terug te komen op deze enkele jaren geleden genomen beslissing, maar binnen het korte bestek van dit artikel zou het mij te ver leiden om hier in detail op in te gaan.

Hoe zijn zulke maatregelen te verklaren als je net een jonger leger wil?
Logica is hier ver te zoeken!

Buiten de gevolgen voor het personeel zijn er ook de investeringen, onder andere in gebouwen en infrastructuur, die precies gebeurd zijn om de KSOO uit te bouwen.
Minister Pieter De Crem rekent in aantallen en cijfers, niet in mensen.
Bijna alsof je een lesgever van Saffraanberg van vandaag op morgen operationele taken laat uitvoeren in Afghanistan of in een ander conflictgebied in de wereld.
Dit is pas populisme!

Heel dit dossier rond Saffraanberg is typerend voor de manier waarop de huidige minister omgaat met het militair personeel en met de afbouw en/of sluiting van bepaalde kazernes en/of kwartieren.
Onzekerheid is troef bij het personeel.
Mensen zijn niet belangrijk!

Ik kan mij ook niet van de indruk ontdoen dat we hier geconfronteerd worden met een sluipende besluitvorming buiten het democratisch, politiek circuit en buiten het parlement.
Met andere woorden, de minister voert zijn beleidsnota in de praktijk uit zonder grondig maatschappelijk en politiek debat en zonder betrokkenheid van de het personeel, in casu de vakbonden.

En ook economisch heeft dit zijn gevolgen: in de huidige economische crisis zou de overheid precies meer inspanningen moeten doen voor rechtstreekse en onrechtstreekse tewerkstelling. Beseft de minister van Landsverdediging dit niet of vindt hij dat zijn taak niet?

Is de huidige minister van Landsverdediging dan echt een minister van Oorlog, die militairen op het terrein wil sturen zonder opleiding?

Ludwig Vandenhove
burgemeester stad Sint-Truiden
voorzitter commissie voor de Landsverdediging

Zie onder andere ook de teksten Militaire parade groot succes!’ en Totaal gebrek aan visie!’ op deze website.

Op zondag 29 maart 2009 van 10.00 uur tot 18.00 uur organiseert Campus Saffraanberg haar ‘Openscholendag’.
Meer informatie hierover vindt u op de website
http://www.mil.be.