Handhavingsweek Zwerfvuil en Sluikstorten

Van maandag 18 september tot en met zaterdag 24 september 2017 gaat de Vlaamse 'Handhavingsweek Zwerfvuil en Sluikstorten' door.
De organisatie is in handen van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) onder de titel 'De Mooimakers'.

"Ik ondersteun deze campagne maximaal vanuit de provincie Limburg", zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.
"Ondanks alle preventie- en sensibiliseringscampagnes blijft zwerfvuil en sluikstorten een hardnekkig probleem.

Dit is een probleem van de overheid, maar vooral van de burger zelf, die zich aan de regels dient te houden. Handhaven, optreden dus is de boodschap. 
Wie niet luisteren wil, moet voelen.

Er zijn veel specifieke acties in deze handhavingsweek, maar nog te weinig. In Limburg bijvoorbeeld hebben tot nu toe slechts 2 politiezones en 9 gemeenten ingetekend met concrete acties. Bovendien moet dit een permanente aandacht zijn, niet enkel gedurende deze week.

Ik weet het: veel collega-politici hebben er de mond van vol, maar echt consequent en doorgedreven optreden zit er niet in, want ‘optreden en handhaven is niet populair bij de bevolking'.
Dat geldt voor meerdere beleidsdomeinen."

Zie http://mooimakers.be/.

 

Zie ook Handhavingsweek Zwerfvuil en Sluikstorten van 20-06-2017 en Handhavingsweek Zwerfvuil en Sluikstorten van 14-06-2017 op deze website.