Hardhorige brandweermannen!

Op woensdag 9 juli 2008 uitte burgemeester
Ludwig Vandenhove in zijn hoedanigheid als federaal volksvertegenwoordiger in de kamercommissie voor Binnenlandse Zaken zijn ongerustheid over het stijgende aantal gehoorproblemen bij de hulpdiensten in het algemeen en de brandweerlui in het bijzonder.

 

 

 

 

“De sirenes moeten alsmaar luider gezet worden om de muziek van de boemboem-cars te overbruggen.
Deze boemboem-cars ‘benutten’ hun geluidsinstallatie ten volle en de bestuurders horen niet of nauwelijks wanneer er een brandweerwagen, een ambulance of een politiewagen in aantocht is.”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

Hieronder vindt u de integrale vraag en het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael.

 

 

Ludwig Vandenhove (sp.a+Vl.Pro):
Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, zoals u wellicht weet, klagen brandweermensen, en ook de federaties, steeds meer over het feit dat men de sirenes harder moet zetten om gehoord te worden, onder andere door wagens die te luide muziek voortbrengen. Dat heeft eventuele gehoorproblemen bij het brandweerpersoneel tot gevolg. Er gaan nu stemmen op om eventueel zo ver te gaan dat de brandweer in staat zou zijn om de radiofrequentie te storen van de auto's die te veel geluid maken. U zult ongetwijfeld op de hoogte zijn van het probleem.
Hebt u op korte of halflange termijn plannen om daar al dan niet iets aan te doen?

 

 

Minister Patrick Dewael:
Collega's, het feit dat brandweerlieden of andere hulpverleners hun sirenes steeds luider moeten zetten om gehoord te worden, is mij inderdaad bekend. Mijn diensten hebben reeds in het verleden mogelijke oplossingen bestudeerd. Binnenlandse Zaken werkt aan het project 'Mute on request', dat wil zeggen het tijdelijk onderbreken van een radioprogramma door het uitzenden van een stiltesignaal op de RDS. Gesprekken om de nodige knelpunten uit de weg te ruimen, werden ook gevoerd met het BIPT. Er blijft echter nog een belangrijke hindernis te nemen. Het BIPT bevestigt dat overleg wordt gevoerd of moet worden gevoerd tussen de federale overheid en de drie Gemeenschappen, door de hele zendvergunningsproblematiek. Elk brandweervoertuig dat het systeem hanteert, is namelijk een radiozender, die, volgens het decreet van de Gemeenschappen, vergunningsplichtig is. Zodra het overleg tussen de betrokken partijen een meer gevorderd stadium heeft bereikt, zal ik uiteraard niet nalaten verdere stappen te nemen.
Ik zal u daarvan ook op de hoogte houden, collega Vandenhove.

 

 

Ludwig Vandenhove (sp.a+Vl.Pro):
Als ik het goed begrijp, gaat het echt in de richting van het storen van de frequenties.

 

 

Minister Patrick Dewael:
Ja.

 

 

Ludwig Vandenhove (sp.a+Vl.Pro):
Ik dank u voor uw antwoord

 

 

“Het project ‘mute on request’ is al een stap in de goede richting, maar natuurlijk moet er dan ook een manier gevonden worden om cd en mp3’s te storen”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove.