Haspengouwse Plantenwerkgroep op dreef

“Tijdens de jaarlijkse Limburgse Koepel Natuur (LIKONA)–contactdag, die dit jaar doorging op zaterdag 19 januari 2013 in de gebouwen van de Universiteit Hasselt (UH), stelde ik vast dat Zuid–Limburg niet zover stond  ten opzichte van de rest van de provincie Limburg qua inventarisatie van plantensoorten.

Ik heb dan een oproep gedaan om een Haspengouwse Plantenwerkgroep op te richten.”, aldus gedeputeerde voor natuur Ludwig Vandenhove.

Op vrijdag 1 maart 2013 was het  zover (1) (2).
De eerste bijeenkomst ging door in het bezoekerscentrum van het provinciaal domein Nieuwenhoven met meer dan 20 geïnteresseerde natuurliefhebbers.
De contactpersonen (‘de trekkers’) zijn mevrouw Bieke Geukens (0486/76 60 10) en de heer Gustaaf Grouwels (0478/23 08 31).

Het opzet is een plantendatabase voor Haspengouw, in dit geval de gemeenten Alken, Borgloon, Gingelom, Heers, Sint-Truiden en Wellen, uit te bouwen.”, zegt Ludwig Vandenhove.

Uit recent onderzoek blijkt dat er in deze regio nogal wat pionierswerk te verrichten is.
Het streefdoel is de zwarte gaten (lees kwadranten ‘kilometerhokken’) binnen enkele jaren te bezoeken: minstens 120 geïnventariseerde planten noteren en met de juiste benaming en bijhorend fotomateriaal te voorzien.
De bedoeling is 1 wandeling om de 2 weken te doen.
Meer ervaren onderzoekers delen hun ervaring en kennis met andere geïnteresseerden.
De eerste onderzoeksresultaten zijn erg bemoedigend, er worden telkens meer dan 100 verschillende planten genoteerd.

  1. Haspengouwse Plantenwerkgroep geboren! Erica, Contactblad van de Limburgse Natuurgidsen, Magazine Zomer 2013, jaargang 40, p.18-19.
  2. 1 maart 2013: Haspengouwse Plantenwerkgroep wordt boven het doopvont gehouden! Het Kroniekje, nr.2, 2013, p.6.

Zie ook 15 jaar Limburgse bosgroepen van 25-03-2013, Charters biodiversiteit Haspengouwse gemeenten van 23-05-2013,  Week van de biodiversiteit succes van 31-05-2013 en Limburgs Veldstudiecentrum (LIVEC) hotspot voor ‘citizen science’ in Limburg! van 01-06-2013 op deze website.

 

  

 

 

Tags: