Hervorming erfgoedsubsidies: consequenties voor lokale besturen

“De hervorming van de erfgoedsubsidies zullen wellicht een aantal (financiële) gevolgen hebben voor de lokale besturen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Mijn aanvoelen wordt bevestigd door het antwoord op een schriftelijke vraag aan Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers.  De lokale besturen zullen bijgevolg weer mee opdraaien voor de gevolgen van beslissingen van de Vlaamse regering.”

Hieronder vindt u mijn schriftelijke vraag en het antwoord van de minister.