Het verhaal van de prikkeldraad…

Inmiddels liggen er al meer dan twee maanden prikkeldraad, planken en stenen in de beek op het domein Speelhof in Sint-Truiden.

“Een gevaarlijke situatie! Bovendien niet goed voor de afwatering, zeker niet bij hevige regenval. Maar het is vooral de bevestiging van geen of onvoldoende aandacht te hebben vanuit de stad Sint-Truiden en vanuit de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken voor het openbaar domein”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

De lokale overheid moet baas spelen op de eigen eigendom, in de openbare ruimte. Een private persoon doet dat toch ook.
Dat blijft mijn uitgangspunt voor een lokaal bestuur
.

Ik heb al tweemaal de exacte locatie gesignaleerd aan de stad Sint-Truiden en zelf een contactpersoon doorgegeven, die ze kunnen contacteren om de exacte plaats aan te wijzen. Want diegenen, die gaan kijken, tot tweemaal toe, vinden het blijkbaar zelf niet.
Inmiddels is die persoon, die ik doorgegeven had, nog niet gecontacteerd.
Een periode konden ze nog zeggen dat het gras te hoog stond om het spontaan te zien, inmiddels is het gras al een hele tijd gemaaid.
Sorry, slordigheid, slechte opvolging.
Wat mij betreft, had(den) diegene(n), die die prikkeldraad daar gelegd heeft (hebben) al lang moeten aangemaand zijn die te verwijderen en een proces verbaal moeten gekregen hebben.
Zijn de overtreders onbekend? Dan moet de stad Sint-Truiden deze hindernis zelf verwijderen.

  

Maar nu gebeurt er niets.
In principe ga ik er van uit dat er op het domein Speelhof regelmatig opvolging en controle gebeurt door het stadspersoneel dat er actief is en/of door de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken, in casu de wijkinspecteur. Zo zou het moeten zijn en dan zouden dat soort voorvallen automatisch moeten gezien en gesignaleerd kunnen worden. Maar als er dan iets gemeld wordt door een burger en/of een gemeenteraadslid zou dat zeker moeten gebeuren.

Sorry, een lang verhaal om aan te geven dat het huidige stadsbestuur misschien bezig is met veel zaken, maar niet met de basistaken waar een lokale overheid moet mee bezig zijn.

Ik zal het nog maar eens doorgeven aan de stad Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken, hopelijk deze keer wel met resultaat.”