Historisch Centrum Luchtmachtbasis Brustem moet in de abdij blijven

“Het Historisch Centrum Brustem moet in de abdij van Sint -Truiden (Diesterstraat 1) blijven.”, zei burgemeester Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de opening van de tentoonstelling ‘Brustem zoals het vroeger was’ op zaterdag 5 mei 2012.


Ik zeg altijd hetzelfde, verkiezingen of niet, en ik nodig de andere politieke partijen uit om kleur te bekennen, zodat alle vrijwilligers en betrokkenen weten waaraan ze toe zijn.
Zo kunnen de Truienaren zich duidelijk uitspreken bij de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2012.

Het is CD&V en Open VLD blijkbaar al lang een doorn in het oog dat dit Historical Center in de abdij gevestigd is.

Als sp.a hebben wij verschillende redenen om dit museum daar te behouden:
-          zo komen er heel wat andere bezoekers dan diegene, die strikt genomen de abdij komen bezoeken;
-          het museum is één van de speerpunten van het imago van de stad Sint-Truiden als militairvriendelijke stad;
-          zekerheid bieden aan de talrijke vrijwilligers, die instaan voor de opbouw en samenstelling van de tentoonstellingen en het openhouden ervan;
-          hoelang, zeker gezien de huidige moeilijke budgettaire tijden, zal het duren eer er echt iets anders in die ruimte gaat gebeuren?.

Naar aanleiding van deze opening van het nieuwe seizoen wil ik nog maar eens pleiten dat de federale overheidsdienst (FOD) Defensie dit soort musea beter zou ondersteunen. Als ik bijvoorbeeld in het laatste nummer van Vizier, het magazine van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis (nr 49, maart 2012), lees dat dit Koninklijk Museum ‘uitzwermt’ naar andere plaatsen in België (onder andere de Dodengang in Diksmuide en Bastenaken), vind ik dat dit eveneens zou moet gebeuren naar garnizoensteden, die een militaire geschiedenis hebben.
Dit is geen kwestie van geld, eerder van organisatie.

Bedankt aan alle vrijwilligers, in het bijzonder aan de heer Luc Van Hove, die vorig jaar een stap teruggezet heeft als voorzitter omwille van familiale redenen, en zijn opvolger de heer Ghislain Theunissen.

Praktisch: Het Historisch Centrum Luchtmachtbasis Brustem is van 17 maart 2012 tot en met 30 september 2012 telkens op zaterdag en zondag van 14.00 uur tot 17.00 uur gratis toegankelijk.

Zie onder andere de tekst ‘Sint-Truiden ontvangt Frank De Winne op 31 maart 2010!’ van 22 maart 2010 op deze website.