Hopelijk is het allemaal niet waar…

“De geruchtenmolen over en zelfs bij de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken blijft op volle toeren draaien”, zegt gemeente- en politieraadslid Ludwig Vandenhove.
“De lokale nieuwswebsite Trudocs komt opnieuw met heel wat onthullingen. (1)

Hopelijk is het allemaal niet waar. Maar de informatie blijft maar komen, niet in het minst vanuit interne bronnen uit het korps zelf.
Als er zelf maar een gedeelte van de verhalen correct zou zijn, is er sprake van een enorme normvervaging, aldus Ludwig Vandenhove.

“Op dinsdag 26 oktober 2021 is het vergadering van de politieraad van de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.
Ik ga ervan uit dat we een aantal antwoorden gaan krijgen. Want er zijn nog al wat vragen.

Wat is de aanleiding van het onderzoek dat het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (Comité P) momenteel voert binnen het korps?
Is dat onderzoek nog bezig?
Sinds wanneer is het Comité P ter plaatse?
Wanneer wordt het afsluiten van het onderzoek verwacht?
Worden er inmiddels nog andere zaken onderzocht buiten de oorspronkelijke reden van het onderzoek?
Klopt de informatie dat er zelfs een heus bouwteam actief is binnen het korps?
Hoeveel personeelsleden hebben officieel een aanvraag ingediend sinds dat wettelijk kan om een bijberoep uit te oefenen?
Hoeveel van die personeelsleden zijn actief in de bouwsector?
Gaat het onderzoek van het Comité P in de richting van zwartwerk binnen het korps?
In welke mate klopt het verhaal van filmpjes binnen de zogeheten whatsappgroepen Team West en Team Oost, waarin beelden verschenen zijn van politiecamera’s, zodat er inbreuken op de privacywetgeving gebeurd zijn?
Is het bestaan van deze ‘geheime’ whatsappgroepen bekend en/of is er al tegen opgetreden?
Etc.

Het wordt tijd dat er een officiële en duidelijke communicatie komt, ik vraag mij af waarop gewacht wordt.
Hoe langer deze situatie voortduurt, hoe meer het vertrouwen in het politiekorps geschaad wordt.
De bevolking heeft recht op die informatie en moet kunnen vertrouwen op de lokale politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.”

Hieronder vindt u het artikel van www.trudocs.be. (1)

  • Foto: Facebook lokale politie Gingelom - Nieuwerkerken - Sint-Truiden.