Iedereen Sint-Truiden!

Regelmatig vindt u op mijn website en Facebook stellingen terug die uit het sp.a-programma van Sint-Truiden voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018 komen.

Hieronder vindt u de stelling van vandaag.                                     

 

‘De stad Sint-Truiden moet een convenant afsluiten met de Sint-Truidense Adviesraad voor Leefmilieu (STAL) en met de belangrijkste natuurorganisaties over welke plannen er de komende 6 jaar zijn op gebied van natuur. Bovendien moet er jaarlijks een evaluatie zijn.’

 

Zie ook Natuurconvenant voor elke gemeente van 22-08-2018 van op deze website.