Ik begrijp het niet (meer)!

“Ik begrijp het niet (meer)!”, zegt gedeputeerde en voorzitter van het Regionaal Landschap Kempen & Maas (RLKM) over het misverstand dat is ontstaan met burgemeester Lydia Peeters (Open Vld) van Dilsen-Stokkem over de eventuele uitbreiding van het Nationaal Park Hoge Kempen.

Er is geen enkel probleem voor de woonwijken Groot en Nieuw Homo in Lanklaar (Dilsen-Stokkem) en het RLKM is bereid tot elk gesprek en overleg.

Maar wie mij kent, weet dat ik nergens papieren voorzitter speel. Een directeur van een regionaal landschap spreekt wel degelijk namens de hele vzw, ook namens mij als voorzitter van RLKM.

Zijn er nog niet voldoende maatschappelijke en politieke problemen in Limburg dat er bij gecreëerd moeten worden?”, vraagt Ludwig Vandenhove zich af.

Hieronder vindt u het persbericht van Ludwig Vandenhove.

Misverstand over behoud woonwijken Groot en Nieuw Homo (Dilsen-Stokkem) opgehelderd.

Regionaal Landschap Kempen en Maasland heeft enkele weken geleden haar voorstel over de uitbreiding van het Nationaal Park Hoge Kempen (RLKM) toegelicht aan burgemeester Lydia Peeters (Open Vld) en schepen Koen Sleypen (sp.a).

Achteraf ontstond er commotie over het al dan niet behouden van de woonwijken Groot en Nieuw Homo op de berg in Lanklaar.
Burgemeester Lydia Peeters kondigde aan dat ze zich zou verzetten tegen de opheffing van de woongebieden.
Burgemeester Lydia Peeters ging er echter verkeerdelijk van uit dat het RLKM de woonwijken wilde schrappen om de uitbreiding van het NPHK mogelijk te maken.

De communicatie hierrond heeft voor veel ongerustheid gezorgd bij de bewoners van de woonwijken.
“De bewoners zijn onnodig en onterecht ongerust gemaakt.”, zegt Ludwig Vandenhove, voorzitter van het RLKM. “Het is nooit de bedoeling geweest om de woonwijken te schrappen. Integendeel, door hun ligging kunnen zij ‘bijzondere plekken’ vormen in de mogelijke uitbreiding van het NPHK en zalhet in deze woonwijken nog aantrekkelijker worden om te wonen.”

Vorige week is Ignace Schops, directeur Regionaal Landschap Kempen en Maasland, bij burgemeester Lydia Peeters geweest om de situatie uit te klaren. Lydia Peeters gaf toe dat ze  verkeerd begrepen had dat de woonwijken geschrapt zouden worden en staat wel degelijk achter het principe om het NPHK uit te breiden.
Uiteraard is er nog ruimte voor overleg en aanpassing van het voorstel dat nu op tafel ligt.

“Ik benadruk steeds dat een nauwe samenwerking tussen de Regionale Landschappen en de gemeenten en steden belangrijk is. Hier horen ook goede communicatie afspraken bij waar alle partijen zich aan houden zoals nu duidelijk blijkt.”, zegt  voorzitter van RLKM en bevoegd gedeputeerde Vandenhove.
“Alleszins ben ik blij dat de neuzen in dezelfde richting staan.
De bewoners van de woonwijken mogen op hun twee oren blijven slapen. Nooit heeft het behoud van de woonwijken ter discussie gestaan.”

Zie onder andere Ludwig Vandenhove en Lydia Peeters hebben ruzie, TVL-nieuws, 5 juni 2013; Ophef over communicatie rond Nationaal Park, Het Nieuwsblad, 6 juni 2013, p.25; Uitbreiding Nationaal Park zorgt voor beroering, Het Laatste Nieuws, 6 juni 2013, p.19;

Zie ook  'Limburg, green & clean' van 30 januari 2013 op deze website.

Tags: