"Ik ben blij dat de ‘Waalse feesten in Vlaanderen’ opnieuw in Sint-Truiden zijn doorgegaan!"

Dat zegt burgemeester
Ludwig Vandenhove/> na de organisatie van de ‘Waalse feesten in Vlaanderen’ op zondag 26 september 2010.


“Op een beperkt aantal betogers van het Vlaams Belang en Voorpost na is alles rustig verlopen.
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Niewerkerken heeft ‘dit probleem’ trouwens perfect aangepakt.”, aldus een tevreden burgemeester
Ludwig Vandenhove/>.

’s Morgens werden de ‘Prijzen voor politieke moed 2010’/> in de foyer van de Academiezaal uitgereikt aan Brussels parlementslid Els Ampe (Open VLD) en ontslagnemend minister in de federale regering Paul Magnette (PS).
’s Avonds was er in het cultuurcentrum de Bogaard het eerste Waals humorfestival dat van een zeer hoog niveau was.
Buiten de Vlaming Bert Kruismans, waren de andere vier cabaretiers (Stefan Cuvelier, Alex Vizorek en  Les frères Taloche) Franstaligen, die voor het eerst in het Nederlands optraden.
“Zeker voor herhaling vatbaar.”, zegt
Ludwig Vandenhove/>.

En de kritiek van de N-VA in Sint-Truiden dat er te weinig aandacht zou zijn voor de eigen Vlaamse feestdag op 11 juli is totaal onterecht.
Elk jaar is er een initiatief, waarbij een academisch gedeelte gekoppeld wordt aan een muzikale activiteit.
Het programma voor deze jaarlijkse 11-juli activiteit wordt uitgewerkt door een onafhankelijk comité, waar ik mij als burgemeester zelfs niet mee moei.
En de waarheid heeft haar rechten: het grootste gedeelte van de kosten voor het ‘Waals Feest in Vlaanderen’ zijn betaald door B Plus en niet door de Truiense belastingsbetaler. Het budget voor de Vlaamse feestdag, wel betaald door de Truienaar, is de laatste jaren trouwens serieus de hoogte ingegaan. Voor dit jaar bedroeg dit bijvoorbeeld 10.000 EUR.
Zie onder andere de tekst ‘Bereidheid tot compromissen, gezond verstand, sereniteit en wederzijds begrip en vertrouwen!’ van 13 juli 2010 op deze website.

“Alleen nog dit: het feit dat zelfs een Franse (TF1) en een Zwitserse televisiezender afzakken naar Sint-Truiden voor dit ‘Waals feest in Vlaanderen’ bevestigen hoe slecht het momenteel met het imago van België gesteld is in het buitenland.”, besluit
Ludwig Vandenhove/>.

Hieronder vindt u de integrale toespraak van
Ludwig Vandenhove/> tijdens het academisch gedeelte van deze ‘Waalse feesten in Vlaanderen’.

Mijnheer de voorzitter en (bestuurs)leden van B Plus
Monsieur le président et membres de B Plus

Collega’s uit de politiek in al uw hoedanigheden
Chers collègues de la politique dans toutes vos qualifications

Geachte genodigden
Chers invités

Beste vrienden
Chers amis

En tant que maire et au nom de mes collègues du conseil municipal, je vous souhaite la bienvenue à Sint-Truiden.
Je suis heureux de vous accueillir ici aujourd’hui.

Auch ein herzliches willkommen an der Ministerpräsident der Deutschsprachige gemeinschaft Belgiens Karl-Heinz Lambertz.

Ik ben graag op de uitnodiging van B Plus ingegaan om voor de tweede keer - 2008 was de eerste maal - deze ‘Waalse Feesten in Vlaanderen’ in Sint-Truiden te organiseren.

Ik vind nog altijd dat er meer is tussen de gemeenschappen en de gewesten in België dat ons bindt dan wat ons scheidt, ondanks de huidige moeilijke politieke situatie. Vandaar dat ik grotendeels achter de doelstellingen van B Plus sta, waar voorzitter Tony Mary dadelijk ongetwijfeld dieper zal op ingaan.

Pour la ville de Sint-Truiden, située près de la frontière linguistique, la Wallonie a toujours été très importante.
Pendant le week-end, nous accueillons beaucoup d’amis francophones.
Ils aiment Sint-Truiden, ville de monuments et d’événements.
Ils aiment visiter le marché aux puces et le marché du samedi.
Ils aiment les festivités ou les événements autour de la grande place.

Comme vous savez probablement, Sint-Truiden a un patrimoine culturel très riche.

L’histoire de Sint-Truiden commence au septième siècle avec Trudon.
Il est le fondateur de notre ville.
Trudon a fait ses études de prêtre à Metz en France.
Par reconnaissance, il a offert son grand domaine de Sarchinium à l’église de Metz.
L’abbaye Saint-Trudon bénéficiait des droits de seigneurie.
L’abbaye partageait ces droits avec l’évêque de Metz et à partir de 1227 avec
la Principauté/> de Liège jusqu’à la fin de L’Ancien Régime.
Ceci pour vous illustrer que les relations entre nos deux villes, Liège et Sint-Truiden, et donc entre les deux régions, tiennent une importance historique.

La culture fruitière est encore primordiale pour notre économie locale malgré la concurrence internationale.
Nous sommes toujours un centre fruitier très important pour  
la Belgique./>
Pas mal de nos citoyens ont leur propre entreprise fruitière et depuis des générations pas mal de familles se sont fait un supplément d’argent dans cette culture durant la période de la cueillette.
La culture fruitière nécessite beaucoup de main d’oeuvres et  les cultivateurs ont un grand manque de personnel dût au fait que nos propres citoyens perdent la tradition de la cueillette.
Ceci fait que notre ville est la destination préférée pour beaucoup de chercheurs d’asile politique à cause des possibilités de travail. Et depuis quelques années, il y a aussi plusieurs personnes de la Wallonie qui viennent pour travailler dans le secteur fruitier.

Je suis persuadé que vous allez passer une journée intéressante dans notre belle ville. J’espère que vous resterez jusqu’a ce soir pour le premier festival d’humour.
Sachez qu’en tout cas vous êtes toujours les bienvenus à Sint-Truiden.

Ondanks de huidige moeilijke politieke omstandigheden en vooral de moeilijke regeringsvorming, blijven B Plus en ikzelf geloven in een democratisch, multicultureel en solidair en federaal project voor België binnen een steeds meer OPEN wereld en groter wordend Europa.
Dit sluit helemaal geen verdere autonomie uit van de 3 gemeenschappen en gewesten binnen een federaal België.

Toutes les enquêtes et tous les sondages d'opinion montrent, que malgré le résultat des élections du samedi 13 juin 2010, la plupart des gens reste pour la conservation de la Belgique.

B Plus pleit voor een evenwichtig federalisme dat evenveel belang hecht aan de autonomie van de deelstaten, als aan de éénheid van België.
Voorzitter van B Plus Tony Mary zal in zijn toespraak dieper ingaan op de standpunten van de organisatie.

Persoonlijk wil ik dit er nog aan toevoegen: het is mijn vaste overtuiging dat de burger een efficiënte en maximale dienstverlening wil en in ruil zo weinig mogelijk belastingen wil betalen. Met andere woorden, een goed werkende overheid, niet welk beleidsniveau verantwoordelijk is voor wat en/of wat doet.
De gemiddelde burger weet dat niet eens.

Hoewel België nog altijd bestaat, is het in de geesten al voor een stuk gescheiden.

Het feit dat we mekaars media niet meer volgen, draagt hier sterk toe bij. Vandaar  de organisatie vanavond van het ‘Eerste Waals Humorfestival in Vlaanderen’ met Franstalige cabaretiers en humorist Bert Kruismans als Nederlandstalige.

Gemeenten en steden zijn het niveau bij uitstek, die dicht bij de bevolking staan en die, ondanks het feit dat ze in andere delen van België liggen, goed kunnen samenwerken rond concrete, praktische beleidsitems. Ik denk hier bijvoorbeeld in onze regio aan de brandweer, de lokale politie en windmolens voor het opwekken van alternatieve energie. Daarom hebben we voor deze ‘Waalse feesten in Vlaanderen’ ook alle Belgische gemeente- en stadsbesturen uitgenodigd.

In datzelfde verband vind ik het altijd frappant dat Vlaamse scholen allerlei uitwisselingen met hun leerlingen organiseren in Europees verband, onder andere om mekaars taal beter te leren begrijpen en te spreken, maar dat dit nog maar eerder sporadisch gebeurt tussen Brussel, Wallonië en Vlaanderen, hoewel de afstand veel korter is en de organisatie dus een stuk goedkoper is.
Recent heb ik hier voor wat Vlaanderen betreft minister van Onderwijs Pascal Smet nog op gewezen.

Genoeg gepraat nu: ik wens u nog een prettige dag toe, liefst in Sint-Truiden.
Je vous souhaite encore une bonne journée à Sint-Truiden.

En aan de winnaars van de ‘Prijs voor politieke moed 2010’/>, uitgereikt aan een Waal en een Vlaming, zeg ik nu al proficiat.
Mes félicitations pour les gagnants du prix du courage politique 2010.

Ik geef nu graag het woord aan de heer Tony Mary, voorzitter van B Plus.
Je donne maintenant la parole à monsieur Tony Mary, président de B Plus.

Bedankt voor uw aandacht.
Je vous remercie de votre attention.

Hierover is via verschillende media bericht:
- 13 september 2010: persagentschap Belga
- 17 september 2010: Metro en Le Vif L’Express
- 21 september 2010: Het Laatste Nieuws
- 24 september 2010: De Standaard (online en Limburg), Het Nieuwsblad en Truienaar.be
- 25 september 2010: Truienaar.be
- 26 september 2010: TV Limburg (TVL), TF1, RTBF, Het Belang van Limburg, Het Laatste Nieuws (online) en via het persagentschap Belga
- 27 september 2010: LimburgActueel, Het Belang van Limburg, Metro, Het Nieuwsblad, De Standaard (online en Limburg)
- 28 september 2010: Het Nieuwsblad, De Standaard

- 6 oktober 2010: Passe-Partout, editie Sint-Truiden

Zie onder andere ook de tekst ‘Elk jaar Waals feest in Sint-Truiden?’ van 8 november 2008 op deze website.