"Ik blijf geloven in Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)!"

Dat zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/>, onder andere naar aanleiding van een studiedag, die hierover plaatsgevonden heeft in het provinciehuis in Hasselt op vrijdag 10 oktober 2008.


“De burger ligt echt wakker van kleine storende elementen, van overlast, dan moet er ook snel en adequaat tegen opgetreden worden. De GAS moet wat mij betreft dan ook uitgebreid worden, én qua toepassingsgebied, én qua doelgroep.”,
zegt
Ludwig Vandenhove/>.
Wat dit laatste betreft, heeft hij een wetsvoorstel ingediend om de leeftijd voor GAS te verlagen van 16 jaar naar 12 jaar.

In het ‘Belang van Limburg’ van vrijdag 10 oktober 2008 verscheen hierover een interview met burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove/>

Hieronder vindt u integraal het artikel.

"Overlast al vanaf 12 jaar beboeten" 

Vandaag organiseert gedeputeerde Hilde Claes in het provinciehuis een infodag over de gemeentelijke administratieve sanctie of GAS, want slechts 10 van de 44 Limburgse gemeenten gebruiken dit systeem.

Omdat het gerecht vaak niet tegen kleine vormen van openbare overlast kan of wil optreden, hebben gemeentebesturen van de federale overheid de kans gekregen de GAS in te voeren. Met deze boete kunnen ze wildplassers, sluikstorters, lawaaimakers, rondhangende jongeren en andere hinderlijke praktijken aanpakken. De boete bedraagt maximaal 125 euro voor een minderjarige en 250 euro voor een volwassene. Bij minderjarigen treedt eerst een herstelbemiddelaar op om na te gaan hoe die zijn schade aan derden kan herstellen. Een volwassene is vrij om die bemiddelaar aan te spreken.

Jongeren vanaf 12

Ondanks de grote interesse voor de GAS, passen slechts 10 van de 44 Limburgse burgemeesters die vandaag toe. "Logisch want als burgemeester kweek je allerminst sympathie als een inwoners zo'n boete krijgt", zegt Ludwig Vandenhove, zelf een groot voorstander van het systeem. "Burgers die door dit soort kleine overlast benadeeld worden, willen dat hiertegen wordt opgetreden. Ze zijn allerminst gediend met straffeloosheid."

"Vandaar dat ik ervoor pleit het aantal vormen van overlast waarvoor een GAS mogelijk is, uit te breiden. Daarnaast heb ik een wetsvoorstel ingediend om de GAS mogelijk te maken voor jongeren vanaf 12 jaar. Vandaag is dat 16 jaar. Let wel, ook hier blijft herstelbemiddelling de eerste stap die genomen moet worden."

Onveiligheid terugdringen

In de politiezone Sint-truiden-Nieuwerkerken-Gingelom raakt de GAS stilaan ingeburgerd. Vandenhove, zelf burgemeester van Sint-Truiden: "Waar we 52 sancties telden in 2006 en 83 vorig jaar, zijn er dat dit jaar al 162. De meeste gaan over verkeerde aanplakkingen (32), te schaars geklede meisjes in Brustem (24), loslopende honden (23) en sluikstorten of verkeerd gesorteerd afval (22). We merken ook duidelijk dat we het onveiligheidsgevoel met deze administratieve sancties terugdringen."

Probleem is dat Limburg slechts twee GAS-herstelbemiddelaars kent. Die komen hun bevindingen vandaag toelichten op een studiedag in het provinciehuis. "Ik pleit ervoor dat gemeenten samenwerken, dat vier of vijf gemeenten samen een bemiddelaar aanwerven en de GAS invoeren. Voorts zou die GAS overal op dezelfde manier moeten worden toegepast."Yves LAMBRIX

HASSELT - De gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) moet worden uitgebreid naar jongeren vanaf 12 jaar. Dat vindt sp.a-Kamerlid Ludwig Vandenhove.