Ik ga desnoods mee betogen met mijn burgemeesterssjerp aan!

Dit zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove naar aanleiding van het voorstel van CD&V-schepen Bert Stippelmans en Open VLD-schepen Pascal Vossius om wijzigingen aan te brengen aan het zaterdagmarktgebeuren en/of het kermisgebeuren, vooral de carnavalkermis en het carnavalgebeuren.


“Sedert 1995 heeft de sp.a een goede samenwerking en een echte solidariteit gerealiseerd tussen de foorreizigers en de marktkramers. En door dergelijk uitspraken wordt dat ineens op de helling gezet.
De uitspraak ‘foorreizigers en marktkramers zijn middenstanders zoals alle anderen’ is niet voor niets van mij.”, zegt Ludwig Vandenhove.

“De carnavalkermis zal nu verlopen zoals gepland, maar dat is louter te danken aan het gezamenlijke optreden van de verschillende verenigingen van foorreizigers en de sp.a.”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Wij zullen alleszins waakzaam blijven!”

Hierover is een artikel verschenen in onder andere het februarinummer van de tijdschriften ‘Hand in Hand’ van de beroepsfederatie van kermisexploitanten en ‘De Kermis Krant’ van vzw De Verdediging der Belgische Foorreizigers en ‘De Belgische Foorfederatie’ officieel orgaan van het Vrij Nationaal Syndikaat der Foorreizigers, De Verenigde Foorreizigers van Sint-Truiden en de Aalmoezeniers.

Hieronder vindt u de integrale versie van deze artikels.

“Ik ga desnoods mee betogen met mijn burgemeesterssjerp aan!”

Dat zegt Ludwig Vandenhove, burgemeester van de stad Sint-Truiden en federaal volksvertegenwoordiger (sp.a), naar aanleiding van de intenties van CD&V en Open VLD om eventueel het kermisplan voor de komende carnavalskermis van februari 2010 te wijzigen.

Hun intenties zijn deze winterfoor veel kleiner (40% van de foorreizigers zouden hun attractie verliezen) en veel korter (zondag, maandag, dinsdag en woensdag in plaats van 2 weekends) te maken. Bovendien zou er pas mogen opgebouwd worden vanaf zaterdagmiddag na de wekelijkse zaterdagmarkt (hetgeen compleet irrealistisch is dat de attracties dan ’s zondags al open kunnen zijn) en doen er hardnekkige geruchten de ronde dat er voor de augustuskermis ook plannen tot wijziging en beperking zouden bestaan.

Om het begrijpbaar te maken: in Sint-Truiden is er officieel een meerderheid van Lijst Burgemeester (sp.a-Groen!), CD&V en Open VLD, maar in de praktijk hebben CD&V en Open VLD een (nieuw) akkoord waardoor Lijst Burgemeester (sp.a-Groen!) feitelijk in de oppositie zit. Daarenboven ‘vegen ze compleet hun voeten’ aan afspraken, die gemaakt zijn qua bevoegdheden bij het afsluiten van de coalitie bij het begin van deze legislatuur.

Ludwig Vandenhove/>: “Sinds ik vanaf 1 januari 1995 de stad Sint-Truiden leid, hebben de foorreizigers er altijd bijzondere aandacht gekregen. De schepenen van foren en markten, momenteel
Filip Moers/>, zijn ook altijd van sp.a-signatuur geweest.
Eén van mijn uitspraken is en blijft: foorreizigers zijn middenstanders als alle anderen en moeten dan ook op dezelfde manier behandeld worden. Daarenboven vind ik in datzelfde verband solidariteit tussen handelaars, horecazaken, marktkramers en foorreizigers enorm belangrijk.
Zij hebben dezelfde belangen, geen tegengestelde!
Ik heb hier al die jaren als burgemeester aan gewerkt en CD&V en Open VLD dreigen deze situatie nu om onbegrijpelijke redenen (tenzij om het eigenbelang van enkelingen!) op de helling te zetten.”

Ludwig Vandenhove zet zich al jaren in voor de foorreizigers.
Een opsomming van alle realisaties zou ons te ver leiden, maar bij wijze van voorbeeld worden er hier enkele gegeven: de installatie van een kermiscommissie met ruime inspraak van de foorreizigers, een sluitend kermisreglement sedert 1996, lang voor er een nationale reglementering (zie verder) was, opwaardering van de wijkkermissen door er activiteiten aan te koppelen en de schoolgaande kinderen op maandagnamiddag de kermis te laten bezoeken dankzij een financiële tussenkomst van de stad, opwaardering als evenement van de grote Augustuskermis en de kermis bij carnaval, etc.

Maar misschien kennen de meeste foorreizigers hem nog het best van zijn inspanningen om uiteindelijk een sluitende wetgeving op de ambulante handel tot stand te brengen (wet op de ambulante handel van 4 juli 2005), die, na zoveel jaren, enige zekerheid gebracht heeft voor de foorreizigers en de marktkramers.
Ettelijke keren hebben afgevaardigden van de representatieve organisaties van foorreizigers rond de tafel gezeten met
Ludwig Vandenhove/> hetzij in het stadhuis van Sint-Truiden, hetzij in het federale parlement.

Tijdens de gemeenteraadszitting van 16 november 2009 waren al heel wat foorreigers van alle representatieve organisaties aanwezig om druk op CD&V en Open VLD uit te oefenen om af te zien van hun plannen.
Voordien was er een bijéénkomst geweest met bevoegd schepen Filip Moers en burgemeester Ludwig Vandenhove (beiden sp.a).

“Waarom moet er geraakt worden aan succesvolle evenementen, zoals de carnavalkermis en de augustuskermis, die heel veel volk op de been brengen en die geld opbrengen voor de stad in plaats van veel geld te kosten, zoals zovele andere evenementen? Hetzelfde geldt voor de wekelijkse zaterdagmarkt, die door CD&V en Open VLD in de huidige vorm ook al bekritiseerd is.”, zeggen
Filip Moers/> en
Ludwig Vandenhove/>.
“Wij hebben niets tegen vernieuwen, maar vernieuwen om te vernieuwen, heeft geen enkele zin.
Wij laten niet zomaar afbreken wat we jaren opgebouwd hebben.”

“Ik hoop dat bij CD&V en Open VLD uiteindelijk het gezond verstand weerkeert, maar indien dat niet zo is en er moet betoogd worden, loop ik voorop mee met mijn burgemeesterssjerp aan.”, besluit Ludwig Vandenhove.     

Zie ook de website www.filipmoers.be en www.dfb-vbf.be.