Ik heb het voorspeld: een huurlingenleger!

“Ik wil niet dat het Belgische leger een huurlingenleger wordt.”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik schreef dit al in Tribune september 2009, een maandelijkse uitgave van Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD) - Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV), naar aanleiding van het sturen van Belgische troepen naar de Golf van Aden om de piraterij tegen te gaan.”, zegt
Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

Als je nu het interview leest met Jan Pieter De Nul van Jan De Nul Group in Trends van donderdag 14 januari 2010 wordt deze stelling bevestigd.
“Hij wil wel huurlingen.”, stelt Ludwig Vandenhove.

 

 

Hieronder vindt u de desbetreffende passage uit het artikel: “Als de overheid ons schepen niet kan beschermen, moeten we er zelf wel voor zorgen.” Daarom zet hij, zoals heel wat andere rederijen huurlingen in. “Ik kan u verzekeren dat we goed beveiligd zijn. Geen commentaar over de methode waarop.”

 

 

Duidelijker kan niet!

 

 

Zie onder andere ook de tekst ‘Na veiligheid ook defensie privatiseren?’ van 3 september 2009 op deze website.