Illegaal water uit waterlopen halen: streng optreden!

“Al enkele dagen zijn er berichten van landbouwers en fruittelers, die zich niet houden aan het opgelegde captatieverbod in deze extreme droogteperiode. En toch water uit beken ‘trekken’, ook in Sint-Truiden”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Ik heb al verschillende meldingen gekregen van bezorgde burgers.

Iedereen zal zich moeten aanpassen aan de toenemende droogte en de regelmatige wateroverlast -keerzijden van dezelfde medaille -, ook de landbouw en de fruitteelt.
Dat zijn nu eenmaal de (enkele) gevolgen van de klimaatopwarming.
Hopelijk komt bevoegd Vlaams minister Zuhal Demir daarom snel met een globaal en integraal plan.

Maar handhaving is in deze het belangrijkste. En dat ontbreekt precies in Sint-Truiden. Als er geen opvolging is en geen regelmatige controles gebeuren, heeft het geen zin om bijvoorbeeld een captatieverbod uit te vaardigen.
Wij dringen daar altijd op aan bij de CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid in Sint-Truiden, maar het blijft stil aan die kant.
Dat is de laatste twee gemeenteraden nog gebleken.
Vorig jaar is er zelfs geen enkel proces-verbaal opgemaakt ingeval van water- en modderoverlast ondanks het feit dat er duidelijk verband kon gelegd worden met sommige landbouwers.

Het volstaat om in deze periode eens door de verschillende deelgemeenten en dorpen van Sint-Truiden te wandelen of te fietsen en te kijken welke landbouwers de meterstrook niet respecteren bij het planten en/of zaaien van gewassen.  

Ik heb als politieraadslid aan korpschef Steve Provost gevraagd om systematisch controles uit te oefenen op eventuele captatieverboden.
Dezelfde vraag heb ik gesteld met betrekking tot het vorige week goedgekeurde klimaatplan van de stad Sint-Truiden
.
Heeft de stad Sint-Truiden overleg gepleegd en/of afspraken gemaakt met de lokale politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken rond welke punten uit het klimaatplan prioritair en in welke volgorde opgevolgd en gecontroleerd zullen/moeten worden?

Maatregelen tegen wateroverlast, tegen droogte, tegen de klimaatopwarming hebben maar zin als ze voldoende gehandhaafd worden.”

 

Tags: