Infiltratiebonus (1)

Ik ben ervoor dat burgers beloond worden, die zuinig omgaan met water en zoveel mogelijk gebruik maken van regenwater.
Met de klimaatopwarming wordt water (be)sparen essentieel.

En diegenen, die dat niet doen? Bestraffen, dus meer handhaving.

(1)”Maak werk van een infiltratiebonus”, Het Belang van Limburg, 17-07-2018, p. 8.

 

Tags: