Ingrid Lieten informeert jongeren over media en politiek

Op dinsdag 22 januari 2013 was Ingrid Lieten, viceminister-president en Vlaams Minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, te gast in de Katholieke Centrumscholen Sint-Truiden (KCST) – 5de en 6de middelbaar – om er te spreken over ‘media en politiek’ en om te debatteren met de leerlingen.

 

 

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove, die op vraag van één van de leerlingen, Ingrid Lieten gecontacteerd had, was ook aanwezig.

 

Minister Ingrid Lieten sprak onder andere over hoe we naar mensen of groepen in de samenleving kijken, wat we voor waar aannemen en hoe we onze stem laten horen in de samenleving.

De media zijn alom aanwezig, ze bepalen mee onze blik op de werkelijkheid.

Na de uiteenzetting waren er heel wat vragen.

 

“Debatteren en/of discussiëren met jongeren is de beste manier om hem in contact te brengen met maatschappelijke problemen en politiek, dus ook democratie”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Recent wees een onderzoek van de Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim) nog uit dat studenten lerarenopleiding bepaalde elementaire kennis – zoals de Verenigde Staten (VS) vinden op een blinde kaart of wanneer de Tweede Wereldoorlog zich afspeelde – gewoon niet meer hebben.

Deze algemene kennis ligt bedroevend laag in heel Vlaanderen.

Het onderzoek stelt dat het een algemeen probleem is bij studenten, niet enkel van de lerarenopleiding. In het middelbaar zou dus meer aandacht moeten gaan naar algemene vorming.”

 

Zie ‘Studente nodigt Minister Lieten uit voor lezing’, Het Belang Van Limburg, p.46 en ‘Minister Lieten informeert jongeren over media en politiek’, TVL-journaal, 22 januari 2013.

 

 

Tags: