Inspiratiedag 'Citizen Science 2017'

Op donderdag 16 november 2017 organiseerde het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) een inspiratiedag rond Citizen Science in het auditorium van Lieteberg in Zutendaal (Stalkerweg z/n).

Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove deed de inleiding.

Ludwig Vandenhove: "Hartelijk welkom.

Meer dan ooit worden we geconfronteerd met grote maatschappelijke uitdagingen wereldwijd, maar ook dichterbij ons in Limburg.
Klimaatopwarming, biodiversiteitsverlies, verspilling van waardevolle grondstoffen, gezondheidsproblemen, etc.

Burgers, wetenschappers en beleidsmensen moeten de handen in elkaar slaan met het oog op het vinden van duurzame oplossingen.
Citizen Science of burgerwetenschap kunnen mee die brug slaan.

Met de werking van de Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA) doen we in feite al jaren aan burgerwetenschap.

Maar in Limburg willen we nog een stap verderzetten en dat proberen we te doen met het Limburgs netwerk voor burgerwetenschap via het PNC.
Wie zijn de initiatiefnemers? De PXL Hogeschool, de University Colleges Leuven-Limburg (UCLL)-Hogeschool, de Universiteit Hasselt (UHasselt), de vzw Lieteberg, het Agentschap Natuur en Bos (ANB) van de Vlaamse gemeenschap en het PNC.
Ik hoop dat nog veel andere partners uit de sector natuur, milieu en/of duurzame ontwikkeling actief aansluiten.

Citizen Science kan leiden tot een trendbreuk en meer betrokkenheid bij de burger. Bovendien kan het ondersteunend of inspirerend werken voor buurtcomités of actiegroepen die begaan zijn met het één of ander maatschappelijk dossier.
In dat geval positief uiteraard, niet om tegen te zijn om tegen te zijn, zoals tegenwoordig al te vaak gebeurt, ingegeven door het toenemend individualisme.

We kunnen leerlingen, vrijwilligers, burgers stimuleren om de houding van een wetenschapper te ontwikkelen: nieuwsgierig, open, creatief, kritisch, gedisciplineerd, volhoudend en diepgravend. Zo kunnen we ons wapenen tegen fake news en fake facts en de maatschappelijke uitdagingen voor de toekomst aangaan.

Greenpeace is momenteel gestart met de meting van de luchtkwaliteit in een aantal scholen.
Vanuit het PNC volgen we dit experiment met de nodige belangstelling.
We willen dit in het kader van Milieuzorg Op School (MOS) uitbreiden naar zoveel mogelijk Limburgse scholen.
Wordt dus vervolgd.

We starten deze inspiratiedag met het uittekenen van een kader waarin Citizen Science kan gedijen om vervolgens in te gaan op een aantal concrete voorbeelden.

Ik wens jullie een prettige en leerrijke studienamiddag."

 

Zie ook Inspiratiedag Citizen Science (burgerwetenschap) van 05-11-2017 en Nieuwe stap in Citizen Science in Limburg van 26-05-2017 op deze website.