INSPIRATIEGIDS voor een duurzaam lokaal beleidsplan

Op initiatief van gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove heeft de provincie Limburg een INSPIRATIEGIDS voor een duurzaam lokaal beleidsplan gepubliceerd.

“De INSPIRATIEGIDS biedt een overzicht van mogelijke acties en/of programmapunten voor de Limburgse politieke partijen voor de komende gemeente- en provincieraadsverkiezingen”, aldus Ludwig Vandenhove.

“De aanpak van de klimaatzaak is voor mij geen politiek probleem in de traditionele betekenis van het woord, het is een probleem van ONS ALLEMAAL, van IEDEREEN die bekommerd is om de toekomst van deze aarde waarop we leven.”

Hieronder vindt u het voorwoord en het artikel over deze publicatie in Het Belang van Limburg van maandag 23 april 2018.  
Zie ook Limburg boomt - Inspiratiegids voor het basisonderwijs van 19-10-2017, Publicatie klimaattrefdag van 03-12-2016 en Publicatie 'Voluit voor een duurzaam Limburg, inspiratie voor een klimaatneutrale provincie' van 24-09-2014 op deze website.

Foto: Serge Minten, HBVL

Tags: