Interbestuurlijke samenwerking

Ludwig stelt een vraag over interbestuurlijke samenwerking aan Bart Somers

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove heeft op dinsdag 22 oktober 2019 viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering Bart Somers ondervraagd in de betrokken commissie over ‘interbestuurlijke samenwerking’.

Het was een omstandig antwoord, waarop er een goed debat op gang kwam”, zegt Ludwig Vandenhove. “Maar echt gerustgesteld ben ik niet.
De minister legt nog al de nadruk op schaalvergroting.
Zelfs de verdere fusies van gemeenten kwam al ter sprake.

En de betrokkenheid van de provincies?
Zij komen weinig aan bod in het verhaal. Het is wel positief dat de minister een overleg plant met de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP), maar daarmee ben ik niet overtuigd.
Ik denk dat het goed is dat de VVP zelf de kans zou krijgen om de nodige toelichting te geven in de commissie. Het memorandum dat is opgesteld naar aanleiding van de provincieraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018 is daartoe een ideaal middel.
Ik citeer minister Bart Somers: “Iedereen kent de mening van mijn partij over het provinciale niveau, maar als in het regeerakkoord wordt beslist om de provincies te respecteren en in hun rol te laten, dan is het mijn plicht en mijn taak om met hen op een goede manier samen te werken.”

De wil tot (meer) interbestuurlijke samenwerking is er, maar voor mij kan dit niet inhouden dat per definitie structuren worden afgeschaft op opgeheven.
Efficiënt? Goedkoper?
Ik ben akkoord dat dat argumenten zijn, maar betrokkenheid en dichtbij de burger zijn, zijn voor mij minimum even belangrijke argumenten. En voor mij essentieel om het vertrouwen van de burger in de overheid en in de politiek niet nog meer achteruit te laten gaan.
Het debat wordt ongetwijfeld voortgezet.”

Op www.vlaamsparlement.be kan u de vraag, het antwoord en het debat volledig nalezen.