Ja, wij zijn ook voor een bijkomende sporthal

De nieuwe sporthal op de Veemarkt is een feit.

Als sp.a-fractie hebben wij altijd gepleit voor een bijkomende sporthal, omdat daar behoefte aan is. Maar niet op de Veemarkt, wel aan een school.

Onze voorkeur ging uit naar de Tuinbouwschool aan de Diestersteenweg, gekoppeld aan een grondige renovatie op termijn van de sporthal in de Jodenstraat”, zeggen sp.a-fractieleider Filip Moers en Ludwig Vandenhove. “Zo kwamen we bovendien tegemoet aan de twee schoolnetten.

Op die manier kon de sporthal door de leerlingen gebruikt worden tijdens de schooluren, en door het verenigingsleven en de sportieve inwoners na schooltijd en in het weekend.
Gewoon ideaal gebruik van de middelen, heel wat gemeenten doen het op die manier.
Ondanks de negatieve reacties van vele inwoners bleef het huidig beleid volharden voor de locatie op de Veemarkt en moet er heel wat opgeofferd worden (het verwijderen van de pas gerealiseerde mobilehome parking, het afschaffen van de traditionele rommelmarkt op zaterdag, het verlies aan parkeerplaatsen, de visuele impact voor de bewoners van de in opbouw zijnde appartementen aan de Parkstraat, problemen voor de woonwagens en het kermismateriaal tijdens de carnaval- en de augustuskermis en de moeilijkheden om nog circussen toe te laten in Sint-Truiden).”

 

Zie ook Cartoon: Luchtkastelen of realiteit? van 10-05-2015 en Wat moet nog allemaal wijken? van 22-05-2013 op deze website.