Jaarboek 2012 Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA) is er

Op woensdag 4 september 2013 is de 22ste uitgave van het LIKONA-jaarboek officieel voorgesteld midden in de bossen van Hechtel-Eksel.
Het is pas de 3de maal dat een jaarboek handelt rond een specifiek thema: ‘Bosland’.
De vorige keren was dit het geval in 2005 rond Nationaal Park Hoge Kempen en in 2009 rond Gemeenten Adopteren Limburgse Soorten (GALS).

“Zomerweer, een chalet van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) midden in de bossen (vergund!) en veel geïnteresseerden en vrijwilligers: de ideale locatie en het geschikte moment om het LIKONA-jaarboek voor te stellen.”, zegt gedeputeerde en voorzitter van LIKONA Ludwig Vandenhove.

 

Deze 22ste editie bevat weer heel wat (wetenschappelijke) informatie over de biodiversiteit, de fauna, de flora, de geologie, etc., dit keer over Bosland.
Zie www.bosland.be.
Het is weer het werk van heel wat vrijwilligers: bedankt en proficiat daarvoor!.”

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove deed opnieuw een oproep tot samenwerking tussen de verschillende partners in Limburg, zoals ANB, gemeenten en steden, de natuurverenigingen, de bosgroepen, de regionale landschappen, etc.

“Wij moeten al onze prachtige gebieden in Limburg in hun (bio)diversiteit samen verkopen en niet gaan ‘concurreren’ qua promotie ervan.
Laat de bezoekers en/of de toeristen maar naar Limburg komen, daar moeten wij voor gaan en dan zullen zij zelf de keuze wel maken welk gebied en/of regio hun voorkeur wegdraagt.
Structuren zijn niet belangrijk, wel de concrete projecten.”, aldus Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het volledige persbericht.

LIKONA stelt het jaarboek 2012 voor.

Naar jaarlijkse gewoonte publiceert de Limburgse Koepel voor Natuurstudie (LIKONA) haar jaarboek. In deze 22ste uitgave werden veertien uitgebreide artikels opgenomen het Bosland in al zijn facetten in de aandacht brengt. Zowel de het beleid, de geologie, fauna en de flora van het Bosland komen aan bod.

Bosland
Bosland is een integrerende en dus passende naam voor het grootste natuur- en bosproject van Vlaanderen. Het centrale kerngebied, met een oppervlakte van meer dan 10 000 are, wordt gevormd door het militair domein Kamp Beverlo en de uitgestrekte bossen van het Pijnvencomplex. 10 jaar geleden stond deze regio bekend om haar uitgestrekte dennenbossen en haar populatie nachtzwaluw. Intussen is er echter veel veranderd. De uitgestrekte bossen bleken verborgen schatkamers van biodiversiteit.

Bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove: “In dit jaarboek kom je alles te weten over het vroegere en huidige bosbeheer van het gebied. Ook maak je kennis met onder andere de plaatselijke geomorfologie en de keverfauna.

In Hechtel zijn restanten bewaard gebleven van het immense heide- en stuifzandlandschap dat Bosland ooit was. Je vindt er nog een aparte fauna en flora terug. Vooral de korstmosbegroeiingen van de stuifzanden zijn uniek in Europa en daarmee dus van internationaal belang. Eén van die bodembewonende korstmossen is het zeldzame IJslands mos.

In de jonge, kale naaldbossen van de Lommelse Sahara blijken verschillende zeldzame ridderzwammen te groeien. Ook de lentevuurspin gedijt goed in deze zandbiotopen. Van deze opvallende spin is dit de enige populatie in ons land en vermoedelijk de grootste van West-Europa.

Bosland is ook gekend voor zijn rijke vlinderfauna.  Veldparelmoervlinder, heivlinder, bruin dikkopje zijn soorten die er al jaren worden gevolgd. De vondst van de kleine ijsvogelvinder was de aanleiding om aangepast Beheer te doen van de bosranden met de hoop op de toename van kamperfoelie

Verder is er in de Maatheide in Lommel één van de best bezette vogeltrektelposten van West-Europa gevestigd. De keuze voor deze locatie berust niet op toeval. De gunstige thermiek-omstandigheden op de hogere zandgronden en de ligging binnen een lange, zuidwestelijk gerichte groene zone maakte het aannemelijk dat het gebied historisch al op de route van veel trekvogels zou liggen.

Naast al deze belangrijke biodiversiteitsgegevens is Bosland in de eerste plaats ook een samenwerkingsverband. Samen met zes statutaire partners werken tal van instanties en organisaties mee. Met vereende krachten moeten we erin slagen om onze natuur alle kansen te geven. Zo ontstaat in Noord-Limburg echt een rijk land.”, aldus gedeputeerde Ludwig Vandenhove.
Ook over de verschillende Limburgse regio’s heen zal ik samenwerkingen tussen natuurverenigingen en -projecten zo veel mogelijk stimuleren. Het groen in Limburg is onze grootste troef en onontbeerlijk voor de economie, denk bijvoorbeeld aan toerisme en fruitteelt. Limburg is 1 groot groen landschap, het beschermen en promoten waard.”

Verder…
… bevat het LIKONA-jaarboek een literatuuroverzicht  met verschillende nieuwe meldingen van soorten uit Limburg : kleine paddenstoelen, spinnen, kevers, mieren en wespen  maar ook twee nieuwe exotische soorten eekhoorntjes. Veel aandacht gaat in het becommentarieerde literatuuroverzicht ook naar de vertaling van veldwaarnemingen naar beschermingsvoorstellen en acties voor soorten als de gladde slang, de lentevuurspin of de hazelmuis.

Van elke LIKONA-werkgroep is er een jaarverslag opgenomen waarin de  resultaten van de werking van het afgelopen jaar worden voorgesteld. Een schat aan informatie voor iedereen die met de Limburgse natuur begaan is.
Het jaarboek (100p.) is op een prachtige manier vormgegeven met talrijke mooie kleurenfoto's en duidelijke, overzichtelijke schema's en tabellen.

Bestellen
De kostprijs is 10 euro. Je kan het jaarboek afhalen of aanvragen bij het Provinciaal Natuurcentrum in Bokrijk. Na het betalen van de factuur krijg je het boek toegestuurd.
Een aantal oudere jaarboeken zijn nog in voorraad, interessant voor wie zijn/haar reeks wil vervolledigen.

LIKONA-secretariaat
Provinciaal Natuurcentrum
Domein Bokrijk, 3600 Genk
tel. 011 26 54 62
e-mail: likona@limburg.be

 

Zie onder andere Likona wijdt jaarboek aan Bosland. www.limburg-actueel.be, 04-09-2013. Jaarboek Likona over Bosland. De Standaard, 05-09-2013, p.27. Likona besteedt Jaarboek aan Bosland. Het Nieuwsblad, 05-09-2013, p.25. Exotische eekhoorns gespot in Limburg. Het Laatste Nieuws, 05-09-2013, p.21. Resultaten natuurbeheer Bosland gebundeld in boek. Het Belang van Limburg, 05-09-2013, p.23.

Zie ook DENKDAG natuurverenigingen van 17-06-2013,  Natuurverenigingen moeten samenwerken van 05-07-2013 en Interne staatshervorming: 30 % middelen blijft zeker 3 jaar langer bij Bosgroepen en Regionale Landschappen! van 02-09-2013 op deze website.

 

 

Tags: