Jaaroverzichten 2018 vzw's rond het Limburgs klimaat-, milieu- en natuurbeleid

"Ik ben blij dat mijn opvolger als gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur (Bert Lambrechts, N-VA) mijn gebruik overgenomen heeft om de werking van de 6 organisaties (vzw's), die mee het Limburgs klimaat-, milieu- en natuurbeleid op het terrein mee helpen waarmaken, jaarlijks weer te geven via een éénvormig jaarverslag", aldus Ludwig Vandenhove.

"Het zijn laagdrempelige publicaties, die een goed overzicht geven van de realisaties en van de werking in 2018.
Vermits ik tot en met zondag 2 december 2018 bevoegd gedeputeerde was en zelfs nog iets langer voorzitter van deze instanties, staan er nog heel wat realisaties in van tijdens mijn beleidsperiode.

Vooruitkijken kan maar als je kan terugblikken en evalueren wat er het afgelopen jaar is gebeurd. Vandaar dat ik jaarverslagen van structuren en organisaties zo belangrijk vind.

Het gaat om de volgende vzw's: Bosgroep Limburg, de Limburgse Regionale Landschappen Lage Kempen, Haspengouw & Voeren en Kempen en Maasland, Duurzaam Bouwen Limburg (Dubolimburg) en Centrum Duurzaam Groen (CeDuGro).

Ik zal de werking van deze organisaties zeker blijven volgen. Omdat ze mij nauw aan het hart liggen, maar vooral ook om te kijken of ik er geen vragen kan rond stellen in het Vlaams parlement.

De jaarverslagen zijn te bekomen via de secretariaten van de organisaties."

Covers

Foto: covers jaarverslagen

Tags: