Jaarvergadering Limburgse jagers

Op vrijdag 7 september 2018 vond in de Boudewijnzaal in het provinciehuis de jaarvergadering van Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) Limburgse Jagersvereniging (LJV) vzw plaats.

Gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove was gastheer.

Ludwig Vandenhove: “Wat gaat de tijd snel.
Het is al de 6de maal dat we , sedert ik gedeputeerde van de provincie Limburg geworden ben,  deze algemene vergadering hier in het provinciehuis laten doorgaan.
Het is een idee wat ik van wijlen Steve Stevaert overgenomen heb.

Wat mij betreft, is er in mijn periode als gedeputeerde een goede samenwerking en verstandhouding geweest tussen de jacht en de natuursector. Ik zou mijn opvolger, wie dat ook is, willen aanraden dat zo te houden.
Deze jaarlijkse algemene vergadering van de Limburgse jagers geeft aanleiding tot heel wat informele contacten, straks op de receptie, maar tevens in de loop van het jaar.
Dat kan gaan over bepaalde beleidsproblemen, maar eveneens over individuele dossiers en/of vragen. Zo moet het: overleg tussen alle partners uit de OPEN ruimte.

Er zijn heel wat actuele problemen, die nog voor een oplossing vragen.
Ik haal er maar enkele aan zonder er nu inhoudelijk op in te gaan:
-de problematiek van de everzwijnen.
Er moet iets gebeuren voor Limburg.
Is de reden dat vooral Limburg met dat gegeven kampt dat er geen Vlaamse oplossing komt?;
-het schrappen van jachtgebied, hoewel Limburg hier blijkbaar het minste problemen heeft. (1)
Laten we dit zo houden, het bevestigt de goede verstandhouding in onze provincie;
-de ontwikkeling en de uitrol van het Fruitspoor en het Kolenspoor;
-de vraag, die steeds maar gesteld wordt vanuit de jachtwereld om het jachtgebied uit te breiden naar natuurgebieden en/of wachtbekkens.
Op dit laatste zal mevrouw Kathleen Meirens van onze dienst Waterlopen straks dieper ingaan.

Ik ben een politieker van de oude politieke cultuur. Ik beloof dan ook niets in tijden van verkiezingen wat ik niet kan waarmaken of wat niet past binnen mijn beleidsvisie.

Proficiat aan HVV LJV vzw voor het boeiende programma dat ze voor vanavond samengesteld hebben.
Voorzitter Jochen Hermans gaat ons uitleggen en proberen te overtuigen hoe geschoten wild lokaal vlees is (de zogeheten korte keten), zodat de ecologische voetafdruk van de jacht eerder beperkt is.
Pierre Van Esser, voorzitter van het Vlaams Instituut voor de Bijzondere Veldwachter (VIVB) in Limburg, geeft toelichting bij de werking van de Bijzondere Veldwachters.
Ik herhaal mijn stelling: ofwel worden Bijzondere Veldwachters ernstig genomen door gemeenten en politiezones om een rol te spelen  om het meehelpen bewaken van de OPEN ruimte en/of de openbare wateren, ofwel wordt het statuut beter afgeschaft. (2)
Ik ben voor duidelijkheid.

Bedankt voor de goede samenwerking gedurende de afgelopen beleidsperiode als gedeputeerde.”

Zie www.hvv.be, www.bijzondere-veldwachter.be en http://www.limburg.be/waterlopen voor meer informatie.

(1) Limburg schrapt minste jachtgebied, Het Belang van Limburg, 22-06-2018, p. 6.
(2) Milieu, natuur en veiligheid hangen wel degelijk samen , www.ludwigvandenhove.be, 10-02-2014.

Zie ook Boogjacht: ja of neen? van 27-03-2018 en  Jaarvergadering Limburgse Jagersvereniging (LJV) vzw van 11-09-2017 op deze website.

Tags: