Jaarvergadering Limburgse Jagersvereniging vzw

Op vrijdagavond 23 september 2016 vond andermaal de jaarvergadering van de Limburgse Jagersvereniging vzw plaats in de Boudewijnzaal in het provinciehuis.

“Het was al de vierde maal, dus stilaan een traditie”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.
“Het is sedert 2013 dat we jaarlijks de Limburgse jagers ontvangen op het provinciehuis.
We hebben hiermee terug aangeknoopt met het initiatief van wijlen Steve Stevaert, die dat in zijn periode als gedeputeerde ook deed.
In 2013 is dat zo afgesproken met Yves Lecocq, die toen voorzitter is geworden van de Limburgse Jagersvereniging vzw.
Nu hij stopt als voorzitter wil ik hem bedanken voor de goede samenwerking en de activiteiten die we samen opgezet hebben.

In de loop van het jaar vinden de jagers vaak de weg naar mij persoonlijk.
Het zijn vaak individuele vragen, bijvoorbeeld over de jachtrechten, de wapenvergunningen, etc. Maar er zijn eveneens beleidsvragen bij, zoals rond het nazoekteam voor gewonde dieren, het al dan niet inschakelen van bijzondere veldwachters, het aanplanten van hagen in het landschap en het al dan niet wederzijds respect tussen wandelaars en jagers.
Ik probeer hier telkens oplossingen voor aan te dragen.”    

 

Zie ook Haagplantactie Limburgse Jagersvereniging (LJV) van 09-03-2016 en Jaarvergadering Limburgse Jagersvereniging vzw van 16-09-2014 op deze website.