John Crombez heeft gelijk, de bankensector heeft ongelijk

Nu weer de bank KBC, die 1.400 banen schrapt. (1) (2) (3)
Waar gaat dit eindigen?

Sp.a voorzitter John Crombez heeft groot gelijk als hij furieus reageert. (4)
Als de banken in (financiële) problemen zitten, moet de belastingbetaler bijspringen, zoals in 2008 bij hun redding. Maar hun maatschappelijke betrokkenheid is beneden alle peil.

“KBC kondigt een grondige herstructurering aan en zal de komende 3 jaar 1 400 jobs schrappen in ons land”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “Ook de contracten van 400 externe contractuelen worden stopgezet. KBC maakt nochtans al 4 jaar op rij een winst van niet minder dan 2,5 miljard euro.
Bij de personeelsleden, die wel mogen blijven, heerst onrust over de toekomstige invulling van hun job.

KBC is niet de enige bank, waar het er zo aan toegaat.
In feite gaat het over de ganse sector.

Hun reactie dat ze sedert de bankencrisis in 2008 ernstiger moeten werken binnen een beter en strikter georganiseerd wettelijk kader -dat zou er nog aan ontbreken - ontslaat hen niet van bepaalde maatschappelijke verplichtingen. Waarom zouden we bovendien een sector moeten vertrouwen, die zich voor 2008 allesbehalve ‘voorbeeldig’ (of is het eerder ‘crimineel’) gedragen heeft?
Wat als het normale rechtssysteem zou toegepast zijn op veel bestuurders en kaderleden?
Burgers krijgen nauwelijks of geen intrest meer voor hun geld.
Meer en meer kantoren gaan dicht, er zijn steeds minder bankautomaten, kortom, de dienstverlening neemt zienderogen af.
De toenemende digitalisering zou een middel moeten zijn in onze maatschappij, het is echter vaak een doel geworden in veel sectoren.
De winsten van de banken stijgen, de aandeelhouders moeten niet inleveren, integendeel.
Bepaalde banken halen regelmatig de krant met de één of andere vorm van belastingontduiking via fiscale paradijzen of met ‘duistere’ investeringen in bijvoorbeeld de wapenhandel of in activiteiten, waarmee de problematiek van de klimaatopwarming toeneemt. Om dan nog niet te spreken over de vele vormen van belastingontwijking, die ze zelf promoten bij hun klanten.
Als ik sommige agressieve vormen van reclame zie van bepaalde banken, denk ik soms dat klanten geld toekrijgen om bijvoorbeeld een auto te kopen in plaats van ervoor te moeten betalen.
Waarom spreken we steeds over levenslang leren, maar geldt dat blijkbaar niet voor de financiële sector voor hun personeelsleden in plaats van ze te bedanken voor bewezen diensten?

En dan de uitleg: ze kunnen zogezegd niet anders omwille van de internationale concurrentie, omwille van de internationale markt.
Nog erger, volgens KBC-topman, hierin gesteund door de bankensector, zijn zij vooruitziend met deze beslissing.

Hoelang gaan de bevolking en de politiek dit nog nemen?
Voor de burgers wordt de politiek gesymboliseerd door de kandidaten en de verkozenen, die ze kennen.
Ze verwachten van hen dat ze zaken oplossen, niet dat ze zeggen dat ze aan dit of dat probleem niets kunnen doen, omdat het zich boven hun hoofd afspeelt, Europees of zelfs nog meer supranationaal.
Lid zijn van een ‘club’ zou dezelfde voordelen en nadelen voor alle leden moeten opleveren, maar dat is niet zo.
Een steeds groter deel van de bevolking neemt dit terecht niet meer. Ze denken ze dat ‘hun politici’ dat kunnen en moeten oplossen. Maar dan zal er via ons democratisch stelsel echt aan ‘ons systeem’ moeten gesleuteld worden.

Het is aan links en aan de Socialisten om tegen die gang van zaken te blijven reageren. Ook al is het eerder ontmoedigend als je de meeste commentaren in de media beluistert of leest. Maar ja, eveneens ‘het systeem’.
Met ‘we kunnen daar toch niets aan doen’, is de burger niet meer tevreden. Maar de burger zou dit dan niet enkel mogen uitdrukken met een populistische stem bij verkiezingen, maar zou dat ook moeten zeggen als klant bij haar/zijn bank.
Dat elke klant bij om het even welke bank hier de vrije markt maar eens echt laat spelen en even negatief en/of even agressief reageert tegen de bediende en zeker tegen de directeur als dat gebeurt tegen politici.
Ik ben benieuwd naar het resultaat.”

 

Tags: