Jongdementie

Jongdementie is een toenemend probleem in onze samenleving.
In Vlaanderen zijn er naar schatting tussen de 5 000 en 6 000 personen met jongdementie.

Hoog tijd om er een specifiek beleid rond te ontwikkelen en er meer middelen voor uit te trekken”, zegt sp.a Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Ik stelde er recent een vraag over aan Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding Wouter Beke.”

De evaluatie van het laatste dementieplan wordt voor het einde van het jaar voorgesteld.
Volgend voorjaar zou er dan een nieuw dementieplan komen, waarbij proportioneel aandacht besteed wordt zowel aan personen met dementie op oudere leeftijd, als aan personen met jongdementie.
“Ik pleit voor een model dat optimaal kan inspelen op de behoeften van beide doelgroepen.
Deze hoeven niet steeds verbonden te zijn aan de klassieke zorgvoorzieningen, maar dienen wel de basisideeën  van ‘het integraal referentiekader leven, wonen en zorg voor personen met dementie’ te volgen”, aldus Wouter Beke.

“Een goede piste”, zegt Ludwig Vandenhove, “wie kan daar in godsnaam tegen zijn? Maar waar blijven de concrete realisaties?
Voor die 5 000 à 6 000 personen met een handicap zijn er nu maar iets meer dan 200 plaatsen in de rusthuizen , waar ze terechtkunnen. Bovendien zouden de woonzorgcentra de allerlaatste bestemming moeten zijn voor die personen, die we zo lang mogelijk moeten proberen uit te stellen.

In 2019 is er een budget van 3 miljoen euro vrijgemaakt voor personen met jongdementie in de Vlaamse woonzorgcentra.
Via dit budget werd aan 23 woonzorgcentra een voorafgaande vergunning afgeleverd voor de realisatie van 203 woongelegenheden met een bijzondere erkenning voor de zorg en ondersteuning van personen met jongdementie.

De planningsvergunningen zijn evenredig verdeeld over alle Vlaamse provincies.
Per provincie wordt per 15 000 personen in de leeftijdscategorie 30-65 jaar 1 woongelegenheid met een bijzondere erkenning voor de zorg en de begeleiding van personen met jongdementie toegekend.

Deze toekenning staat niet in verhouding tot het cijfer van jongdementie. Bovendien kiezen sommige wooncentra ervoor om de start van een specifieke afdeling voor jongdementen nog wat uit te stellen”, aldus Ludwig Vandenhove.

In de tabel hieronder kan u alle details vinden.

Het Agentschap Zorg en Gezondheid onderzoekt momenteel hoe personen met jongdementie, die volgens hun KATZ-score (naar de bedenker Sidney Katz) niet in aanmerking komen voor de ondersteuning bij een intramurale zorgverlening, in aanmerking zouden kunnen komen voor een andere vorm van ondersteuning.

“Er is dus nog heel wat werk aan de winkel”, concludeert Ludwig Vandenhove.
Op deze manier zal het nog jaren duren vooraleer er plaatsen genoeg zijn voor personen met jongdementie.

Met Corona heeft iedereen de mond vol van een model van kleinschalige woonzorg. Waarom zulke vormen ook niet overwegen voor personen met jongdementie?
Een ander alternatief: waarom wordt er nu, met de leegstand in de bejaardentehuizen als gevolg van Covid-19 en vooral van de vele sterfgevallen, geen versnelde conversie in gang gezet, die dubbel gebruik van kamers moet mogelijk maken? Met andere woorden, dat zowel iemand met jongdementie, als eventuele andere bewoners er terechtkunnen.”

Hieronder vindt u de schriftelijke vraag en het antwoord