Jongens (m/v) en Wetenschap in Nationaal Park Hoge Kempen

Het Nationaal Park Hoge Kempen krijgt via de vzw Regionaal Landschap Kempen en Maasland (RLKM) een subsidie van 700.000 EUR van Vlaams minister van innovatie Ingrid Lieten.

Het geld dient om op een eenvoudige manier uit te leggen wat er gebeurt met planten en dieren door de opwarming van de aarde.

"Ik ben hier zeer tevreden over.", zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove, tevens voorzitter van de vzw RLKM.
"Het is de veruiterlijking van de goede samenwerking tussen de Universiteit Hasselt (U Hasselt), het Limburgs Veldstudiecentrum (LIVEC), het Provinciaal Natuurcentrum (PNC), het Nationaal Park Hoge Kempen en de vzw RLKM.

Hieronder vindt u het persbericht.

Jongens (m/v) en Wetenschap in het Nationaal Park Hoge Kempen

Vandaag besliste de Vlaamse regering op voorstel van Vlaams minister voor wetenschap en innovatie Ingrid Lieten, om 700.000 euro toe te kennen aan de popularisatie van wetenschap in Connecterra, de hoofdtoegangspoort van het Nationaal Park Hoge Kempen, onderdeel van het Terhills project. (Maasmechelen / Dilsen-Stokkem).

De subsidie wordt toegekend aan de vzw Regionaal Landschap Kempen en Maasland, opdrachthouder voor de realisatie van Connecterra, en ze geeft uitvoering aan het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat. 

Deze toelage van minister Ingrid Lieten voor wetenschapscommunicatie,  is essentieel in de verdere uitbouw van Connecterra en beoogt het leggen van een relatie tussen twee Connecterra-onderdelen, namelijk het “International Field Research Centre” (FRC) en de Connecterra-Expo “De Natuur van het Leven”.

De belangrijkste doelstelling is om hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek rond natuur en klimaat te vertalen naar een breed publiek en dat op een unieke locatie op een vernieuwende en inspirerende wijze.

De focus van Connecterra ligt op edutainment waarbij de bezoeker op een interactieve manier kan kennismaken met de rijke lokale en Europese biodiversiteit, evenals de unieke flora en fauna op de site. Belangrijk onderdelen van Connecterra zijn de uitbouw van een internationaal Field Research Center (FRC) en de EXPO “De Natuur van het Leven”.

EXPO
Anders dan wetenschapscentra elders in België en de omringende landen staan in de Expo Natuur van het Leven  niet fysische en chemische wetmatigheden centraal maar ligt de focus op het leven hier en elders, in het verleden, het heden en de toekomst. Het is bovendien een bewuste keuze om dit verhaal middenin de levende natuur te brengen, namelijk vlakbij het Nationaal Park Hoge Kempen. De uitdaging bestaat er dan ook in om de bezoeker via de Connecterra-Expo in contact te brengen met echte “levende” natuur. Connecterra, en bij uitbreiding het Nationaal Park Hoge Kempen, bieden hiertoe een zeer bijzondere uitgangssituatie.

Field Research Center
Klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit zijn een van de grootste uitdagingen voor onze toekomstige samenleving. Al eerder besloten de Universiteit Hasselt en het Regionaal Landschap Kempen en Maasland om een International Field Research Centre uit te bouwen rond deze thema’s in Connecterra, de hoofdtoegangspoort van het Nationaal Park Hoge Kempen. Onderzoekers en studenten kunnen zo hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek verrichten in de regio en (inter)nationaal uitwisselen.

Een belangrijk onderdeel van het Field Research Center is de Ecotron+ installatie. Deze installatie is 100 meter lang en bestaat uit 12 klimaatkamers. Nergens ter wereld wordt een dergelijke indrukwekkende onderzoeksinstallatie gerealiseerd op een locatie die toegankelijk is voor het grote publiek. Deze installatie vormt niet alleen een aantrekkingspool voor onderzoekers en studenten, ook de toeristische meerwaarde ervan is groot.

De eerste realisaties van het Field Research Centre worden nu zichtbaar met het bouwen van kantoren en labo’s (gereed 4 april 2014), een CO2-meettoren (medio 2014) en de uitbouw van de Ecotron+ installatie (2015).

Het Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw is erg opgetogen met het initiatief van Minister Ingrid Lieten. Het tegengaan van het verlies van biodiversiteit en de klimaatverandering zijn de topuitdagingen voor de toekomst. De uitbouw van een internationaal en uniek veldstudiecentrum gekoppeld aan laagdrempelige doorvertaling van wetenschap aan het grote publiek zal een gunstig effect hebben op de beeldvorming over wetenschappelijk onderzoek en de academische opleidingen. In Connecterra, de hoofdtoegangspoort van het Nationaal Park Hoge Kempen,  is nu al iedereen welkom!

 

Zie ook Onthaalpaviljoenen CONNECTERRA officieel geopend van 7 april 2014 en Wetenschappers en vrijwilligers samen! van 10 september 2013 op deze website.