Jongeren moeten kunnen blijven fuiven!

“Er is een gebrek aan fuifruimte in Sint-Truiden - sp.a/Lijst Burgemeester wil daar iets aan doen met een betaalbaar en realistisch plan -, maar er is ook een maatschappelijk probleem.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

“Als burgemeester besef ik dat het steeds moeilijker is om een fuifruimte, een jeugdhuis of zelfs een jongerencafé (een private aangelegenheid) te openen omwille van de overlast, die deze eventueel veroorzaken voor de buurt en de omgeving. Daarom moeten we een beleid voeren, waarbij jongeren de kans krijgen om te blijven fuiven en wederzijds begrip en respect afdwingen tussen de samenleving en de fuifgangers.

Iedereen zou moeten beseffen dat zij of hij jong geweest is en graag gefuifd heeft (of dat nog steeds doet).
Jeugd moet nu éénmaal ruimte krijgen, letterlijk en figuurlijk, en dat is van alle tijden.

Schepen Els Sneijers en ik als burgemeester hebben hier de afgelopen jaren al een actief beleid rond gevoerd, maar we willen nog verdergaan.
Zie onder andere de tekst ‘Nieuwe campagne rond alcohol en roken bij fuiven in Sint-Truiden’ van 9 november 2011 op deze website.

We willen voor de fuiven, die georganiseerd worden door jeugdverenigingen, die aangesloten zijn bij de stedelijke jeugdraad, de (Société d’Auteurs Belge – Belgische Auteurs Maatschappij) SABAM en de billijke vergoeding laten betalen door de stad Sint-Truiden. Zo stimuleren we jongerenorganisaties om fuiven te organiseren. Dit wordt immers moeilijker en moeilijker omwille van allerlei praktische en financiële redenen.

Als stad willen we eveneens de groepsaankoop van oordopjes op maat stimuleren: dit is goedkoper en kwalitatiever.
Wij zijn van plan de inwoners, zeker de jongeren, de mogelijkheid te bieden een afdruk van hun gehoorgang te laten maken.
Met deze actie hopen we bij te dragen tot het voorkomen van gehoorbeschadiging door lawaai en harde muziek.

Nu de inmiddels traditionele Bompad party van de Chirojongens Ridders van Maria (RVM) Sint-Marten niet meer kan doorgaan in Loods 27 en Hangar 66 omwille van eventuele asbestproblemen, willen we experimenteren met een grote tent op het voormalig militair domein in Brustem op zaterdag 10 november 2012.
De stad Sint-Truiden zal voor een groot deel tussenkomen in de kosten (het is tegelijkertijd een initiatief naar de 18 jarigen van dit jaar toe) en het is voor de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken een goede manier om de nieuwe geluidsnormen, die Vlaanderen van 1 januari 2012 oplegt, uit te proberen.
De jeugddienst en de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken zullen rond dit gegeven een actieve sensibiliseringscampagne voeren.

U merkt het: sp.a/Lijst Burgemeester heeft concrete voorstellen voor de jeugd van Sint-Truiden.” 

Zie onder andere ook de tekst ‘Ik deel de bekommernis van de stedelijke jeugdraad’ van 4 februari 2012 op deze website.