Jongerenpartnership 2009 van start!

Op zaterdag 18 april 2009 ging in Sint-Truiden voor de 7e keer op rij het project van het jongerenpartnership van start.

“Dit project combineert het beleidsaspect milieu enerzijds en jongeren bewust maken van dit thema en ze (al) zoveel mogelijk voorbereiden op de arbeidsmarkt anderzijds.”, aldus schepen van en milieu
Filip Moers en burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“De stad Sint-Truiden wordt ingedeeld in een aantal zones en de jongeren moeten vanaf nu tot en met 18 oktober 2009 per 2 zorgen voor het zo goed mogelijk opruimen van afval en zwerfvuil in deze buurten/straten/wijken.
Sinds het invoeren van dit project krijgen we niets als positieve reacties van de bevolking en de jongeren (en hun familie, die vaak helpen!).”

 

 

 

 

Dit jaar participeren 41 jongeren tussen 15 en 18 jaar aan het project.

 

 

“We overwegen om dit project ook in de andere seizoenen van het jaar verder te zetten, bijvoorbeeld via de bestaande buurtcomités, via andere vrijwilligers en/of via senioren.”, zeggen
Filip Moers en
Ludwig Vandenhove.

“Het kan de leefbaarheid alleen maar ten goede komen.”

Zie onder andere ook de tekst ‘Jobstudenten bereiden zich voor op de vakantie!’ op deze website.