Kandidaten sp.a Sint-Truiden

"Onze ambitie voor de verkiezingen van zondag 26 mei 2019?
In de stad Sint-Truiden opnieuw tussen de 20 en de 25 % halen en ik verkozen als Vlaams parlementslid", zegt Ludwig Vandenhove in de verkiezingsfolder, die dezer dagen van huis tot huis bedeeld wordt in Sint-Truiden.

In deze brochure worden alle sp.a kandidaten van Sint-Truiden voorgesteld en vindt u de Limburgse sp.a lijsten voor de Europese, federale en Vlaamse verkiezingen.

Cover algemene folder VK2019

Hieronder vindt u het voorwoord.


Beste inwoners

Op zondag 26 mei 2019 zijn het Europese, federale en Vlaamse verkiezingen.

Verkiezingen zijn altijd belangrijk - een feest voor de democratie -, maar ze zijn ook belangrijk voor onze stad Sint-Truiden.
Beslissingen, die op hoger politiek niveau genomen worden, hebben consequenties voor ons.

Daarom presenteert sp.a Sint-Truiden u 6 volwaardige kandidaten: Pritty Kaur (7de plaats effectief) en Kaoutar Oulichki (3de plaats opvolgers) op de Europese lijst, fractieleider in de gemeenteraad Gert Stas (6de plaats effectief) op de federale lijst en op de Vlaamse lijst Ludwig Vandenhove (2de plaats effectief), Yves Vannijlen (6de plaats effectief) en partijvoorzitter Jo Vanrutten (14e plaats opvolgers).

We willen het vertrouwen dat we van de Truienaar kregen bij de gemeenteraadsverkiezingen ook nu weer waard zijn.
Met sp.a gingen we vooruit en persoonlijk had ik de meeste voorkeurstemmen in Sint-Truiden en het 2de meeste in Limburg.
Die boodschap moet deze keer kunnen doorklinken tot in de parlementen. Sint-Truiden is immers een duidelijke stem in Brussel waard.

Mijn ambitie? Samen met de anderen, tussen de 20 en 25 % van de stemmen behalen en ikzelf verkozen voor het Vlaams parlement.

Daarvoor rekenen we op uw STEM, wij zullen ze goed gebruiken. Voor U en voor SINT-TRUIDEN.

Bedankt bij voorbaat.

Ludwig Vandenhove


  • Zie onder andere ook "Dankbaar!" van maandag 11 februari 2019 op deze website.