Kansarmoede in het onderwijs!

De stad Sint-Truiden neemt heel wat initiatieven op het gebied van kansarmoedebestrijding.
Dit gebeurt horizontaal over alle beleidsdomeinen heen.

“Hierin past de publicatie van het boekje ‘Ik heb mijn kind vleugels gegeven. De school moet het leren vliegen.’ “, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

 

Het boekje is officieel voorgesteld op vrijdag 22 oktober 2010 als afsluiter van ‘de week van verzet tegen extreme armoede en uitsluiting’.

 

 

Het initiatief gaat uit van een werkgroep van kansarme ouders, ‘Ondernemende Bewuste Ouders Sint-Truiden (OBOS), die is opgericht in de schoot van ‘Onder Ons’.
‘Onder Ons’ is een groep van kansarmen, die allerlei activiteiten doet en op die manier uit de kansarmoede probeert te geraken via de methodiek van het opbouwwerk.
Het Regionaal Instituut voor Maatschappelijk Opbouwwerk (RIMO) vzw ondersteunt actief deze werking.

 

 

 

 

 

Armoede is een complex probleem dat zich onder diverse vormen uit (financieel, gezondheidszorg, huisvesting, onderwijs, etc.).”, zegt burgemeester
Ludwig Vandenhove. “Dit is dan ook de reden waarom het multifunctioneel en over alle beleidsdomeinen heen moet aangepakt worden.

 

 

Van bij mijn eerste contact met ‘Onder Ons’ was er een grote vraag om rond het onderwijsgegeven te werken.”, aldus Ludwig Vandenhove.

 

 

OBOS komt al enkele jaren tweemaal per jaar samen om ervaringen uit te wisselen en tips te verzamelen om rond onderwijs te communiceren.
De school is voor de kinderen van kansarme ouders vaak een onderwerp om over te klagen en leidt tot onbegrip, maar is tegelijkertijd een mogelijkheid om uit de (generatie)armoede te ontsnappen.
Samen met het Lokaal Overlegplatform (LOP) en de dienst Flankerend Onderwijs van de stad Sint-Truiden zijn deze ouders erin geslaagd een stem te hebben op sensibilisatie- en vormingsmomenten voor onderwijs en in het LOP.

 

 

De publicatie ‘Ik heb mijn kind vleugels gegeven. De school moet leren vliegen’ bundelt al die ervaringen, tips en verhalen en is opgesteld door personen, die te midden van de problematiek staan.
Ze kan dienen als werkinstrument voor scholen en welzijnspartners om de kloof met kansarme ouders te overbruggen.

 

 

Dit boekje moet gebruikt worden in de scholen door directies en leerkrachten.”, zegt Ludwig Vandenhove.  Zo wordt immers de drempel tussen ouders en school verkleind.
Het onderwijs speelt een belangrijke rol in iemands leven en dit gaat des te meer op voor kinderen uit kansarme milieus. Het onderwijs moet zich hier dan ook van bewust zijn.
Het is een manier om te ontsnappen uit hun weinig benijdenswaardige positie.

 

 

Bij de officiële voorstelling van deze publicatie werden brieven voorgelezen van een aantal kansarmen, die een schrijfcursus gevolgd hebben.
De onderwerpen verschilden, maar handelden steeds over de persoonlijke situatie van de betrokkenen.
Gewoon beklijvend, pakkend hoe deze personen zich blootgeven en hun diepste en meest intieme gevoelens hebben neergeschreven.
Achter elke mens, dus ook achter elke kansarme, zit een persoonlijk verhaal.
Er is heel veel moed nodig om dit zo ‘open en bloot’ neer te schrijven en te laten voorlezen.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

 

Tijdens dit afsluitmoment kondigde burgemeester Ludwig Vandenhove officieel aan dat ‘Onder Ons’ een eigen lokaal zal krijgen in ‘Het Huis van de Wereld’ dat binnen enkele maanden officieel zal geopend worden in het voormalig Koninklijk Atheneum in de Zoutstraat 46.
Zie de tekst ‘Werkingsverslag ‘Samenleven in diversiteit’ voorgesteld!’ van 1 oktober 2010 op deze website.

 

 

Zie onder andere de teksten ‘Een globaal armoedeplan voor Sint-Truiden!’ van 16 november 2008, ‘Ludwig Vandenhove op paasfeest ‘Onder Ons’!’ van 15 april 2009, ‘11e editie ‘Werelddag van verzet tegen extreme armoede’ in Sint-Truiden’ van 22 oktober 2009 en ‘Europees jaar voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting: kinderen centraal!’ van 19 oktober 2010 op deze website.

 

 

Wie een gratis exemplaar wenst van deze publicatie, kan een e-mail sturen naar burgemeester@sint-truiden.be.