KANT in SINT-TRUIDEN Historische evolutie

“Kant in Vlaanderen vzw heeft een boek gepubliceerd over de geschiedenis van de kant in Sint-Truiden(1)”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Een mooi en nuttig werk.

De officiële voorstelling vond plaats op zaterdag 25 mei 2024 in de Kantsite Ursulinen, Clockemstraat 5a in Sint-Truiden.

Kantwerk maakt als erfgoed essentieel deel uit van de stad Sint-Truiden en is historisch verbonden met onze stad.
Sint-Truiden is de bakermat van de kant en de kantkunst in België en Vlaanderen.

Het boek geeft een overzicht van de eeuwenlange geschiedenis van de kant en het kunstonderwijs in Sint-Truiden.
Kanten uit het historische stalenboek van de Eerwaarde Zusters Ursulinen worden geanalyseerd en gereconstrueerd. En er worden ontwerpen van hen gepubliceerd, die vernieuwing gebracht hebben in de tweede helft van de 20ste eeuw.
Ze dagen uit om op een hedendaagse en creatieve manier uitgevoerd te worden.

Er moet voor gezorgd worden dat er een kantmuseum blijft in Sint-Truiden, waar de historische werken, samen met actuele en hedendaagse uitvoeringen, een thuis hebben.
De huidige cd&v-N-VA-Open Vld-meerderheid heeft daar geen of weinig oren naar. Nochtans is het een belangrijke niche, waar Sint-Truiden zich cultureel, kunstzinnig en toeristisch kan rond profileren. 
Het is een structureel gegeven dat nog niet eens al teveel financiële middelen vraagt in tegenstelling tot sommige eenmalige evenementen.
Samen met de vzw Museum Vlaamse Minderbroeders en de Schatkamer van de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk past dit perfect in een beleid rond ons historisch religieus erfgoed.

  

Als VOORUIT maken wij hier een belangrijk programmapunt van in ons verkiezingsprogramma voor zondag 13 oktober 2024. Kant hoort bij de stad Sint-Truiden en dat moet zo blijven.”
___