Katje Lee: minister Ben Weyts maakt bocht

Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove ondervroeg op woensdag 3 juni 2020 minister van Dierenwelzijn Ben Weyts in de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn over Katje Lee en het probleem van hondsdolheid.

U kiest duidelijk voor het katje Lee en bekommert zich blijkbaar minder om het aspect volksgezondheid.
Een zeer dubbelzinnige houding”, zei Ludwig Vandenhove.
“Voor alle duidelijkheid: ik ben pro dierenwelzijn, maar dit gaat mogelijk over hondsdolheid, een gevaar voor de publieke gezondheid.
Zeker in deze tijden van Covid-19 is dit onverantwoord gedrag.”

Minister Ben Weyts maakte een (terechte) bocht in zijn antwoord.
“Het invoeren van dieren is in strijd met de rabiëswetgeving.
Dat is dom en onverantwoord en levensgevaarlijk, niet alleen voor het welzijn van mensen, maar ook voor het welzijn van dieren. Een kat of welk dier dan ook in strijd met de rabiësregelgeving invoeren, is ook voor het dierenwelzijn een absoluut slechte zaak.
Ik hoop dat ten aanzien van de overtreder een strenge straf wordt uitgesproken, maar niet voor het dier in kwestie, laat staan dat dit dier dit met de dood zou moeten bekopen”.

Volgens de minister wordt in een honderdtal gevallen per jaar vastgesteld dat de rabiësregelgeving, een Europese verordening, niet gerespecteerd wordt.
Omdat het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen  (FAVV) zogezegd niet over een quarantaine-inrichting beschikt, gaat het over om en bij de honderd gevallen van euthanasie.

Als dat zo is, is dit inderdaad onverantwoord”, geeft Ludwig Vandenhove de minister gelijk.
“Zeker als het correct is dat er quarantaine-mogelijkheden zijn, zoals op de luchthaven van Zaventem, in Nederland en in bepaalde onderzoekscentra van universiteiten.
De moeite waard om federale collega’s een vraag te laten stellen aan de minister van Landbouw Denis Ducarme.”

U kan de vraag, het antwoord en het verloop van het debat vinden op  www.vlaamsparlement.be, Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn