Kermissen mogen opnieuw open, maar…

De kermissen mogen opnieuw open.

Dat blijkt uit de inmiddels gepubliceerde officiële teksten en uit het antwoord van Viceminister- president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers op een vraag van Ludwig Vandenhove in de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering op dinsdag 30 juni 2020.

Maar daarmee is nog niet alles duidelijk: noch voor de foorreizigers, noch voor de gemeentebesturen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Wat met de gemeenten, die al beslisten dat er tot september 2020 geen kermissen mochten worden georganiseerd?
Gaan zij daarop terugkomen?
Zullen de foorreizigers overmacht kunnen inroepen als bepaalde gemeenten bij hun standpunt blijven om geen kermissen te organiseren? Foorkramers beschikken immers, net als marktkramers, over abonnementsplaatsen?
In heel wat gemeenten zijn er nu ‘Corona-terrassen’ voor de horeca, maar vaak op openbare ruimtes, die anders door kermissen zouden ingenomen worden.  Hoe gaat dit opgelost worden?

Dus nog heel wat vragen.
Ik heb minister Bart Somers gevraagd om daar zo snel mogelijkheid duidelijkheid over te scheppen, rekening houdende met het aspect volksgezondheid dat moet blijven vooropstaan en rekening houdende met de autonomie van gemeenten.”

Suboptimaal”, zei een gefrustreerde minister Bart Somers, “dat deze teksten minder dan 12 uur gepubliceerd worden vooraleer ze van kracht worden.”

Op donderdag 2 juli 2020 ondervroeg Ludwig Vandenhove Viceminister-president en Vlaams minister van Economie Hilde Crevits in de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie over hetzelfde thema.
Zij heeft geantwoord dat zij onderzoekt om compenserende maatregelen te blijven voorzien tot 1 augustus 2020, als sommige gemeenten zouden beslissen dit jaar alsnog geen kermis te laten doorgaan en/of als er terrassen op de normale plaats van de kermis zouden staan.

Op te volgen!”, aldus Ludwig Vandenhove.
Het zijn weer maar eens de gemeenten en hun personeel, die moeten zorgen voor een dringende en veilige uitvoering op het terrein.”

U kan de vragen, antwoorden en het verloop van het debatten vinden op  www.vlaamsparlement.be, de Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering van dinsdag 30 juni 2020 en de Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie van donderdag 2 juli 2020.