Kernwapens moeten weg uit België!

Dit is de teneur van een brief, die een aantal Belgische parlementairen geschreven hebben aan het Amerikaanse congres.
Burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove is één van de ondertekenaars.
 

 

 

"Ik ben al altijd een principieel tegenstander geweest van kernwapens en één partij moet de eerste stap zetten. Bovendien moeten we nu gebruikmaken van de verkiezing van president Barak Obama om dit punt op de internationale agenda te plaatsen en te houden. De hoop, die ik, net zoals heel wat andere progressieven stellen in de nieuwe Amerikaanse president, moet ook tot concrete resultaten leiden, onder andere op het vlak van de nucleaire ontwapening", zegt
Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

Hieronder vindt u de originele brief en het artikel dat hierover is verschenen in 'De Morgen' op dinsdag 22 september 2009.

 

Dear Senator/Representative,

 

 

Through press reports we noticed the discussion on the modernization on the B61 nuclear weapons, more specifically the B61 Phase 6.2/2A `Refurbishment' Study. We also noticed this modernization is presented as needed to accomplish the
US
obligations towards its European allies and their expectations towards the US extended deterrence
. As members of the Belgian parliament we like to put into question this presentation of the opinions concerning the US extended deterrence in
Europe.

Already in its Strategic Concept of 1999 NATO considered "The circumstances in which any use of nuclear weapons might have to be contemplated by them are therefore extremely remote." We consider further deployment of B61 nuclear weapons as of no military value. All deterrence roles considered for the B61 tactical nuclear weapon in the actual circumstances can be accomplished by conventional military means. The further deployment of the B61 is a waste of resources for both the
US
and Belgian air force.

The remaining B61 weapons are also presented as bargaining tool for the much larger amount of Russian nuclear weapons. In our opinion the continuing deployment of the B61 rather gives
Russia
an excuse to keep its tactical nuclear weapons deployed. Bold nuclear disarmament steps, like proposing a No First Use-treaty, will be more important incentives to bring Russia to the negotiation table than keeping B61's in
Europe.

 

In
Belgium
there is a wide cross-party political consensus that the deployment of B61 nuclear weapons would best be ended. This opinion was expressed in resolutions of the Belgian Senate of 21 April 2005 and the Belgian Chambre of 13 July 2005, and was confirmed in several later resolutions like the Senate resolution of 29 January 2009.

 

Fully respecting the autonomy of your decision making on this issue, we hope with this letter to have aided you in making an informed decision.

 

Yours sincerely,

 

Marleen Temmerman
Senator, Chairman of the Committee for External Relations and Defence (Senate)

 

Patrik Vankrunkelsven
Senator, Chairman of the Committee for Justice (Senate)

 

Sabine de Bethune
Senator

 

Philippe Mahoux
Senator

 

Geert Lambert
Senator

 

Dirk Van der Maelen
Vice-chairman of the Committee for External Relations (Chamber of Representatives)

 


Ludwig Vandenhove

Chairman of the Committee for Defence (Chamber of Representatives)

 

Georges Dallemagne
Member of Parliament

 

André Flahaut
Member of Parliament

 

Philippe Collard
Member of Parliament

 

Juliette Boulet
Member of Parliament

 

Wouter De Vriendt
Member of Parliament

 

Benoit Hellings
Member of Parliament

 

Patrick De Groote
Member of Parliament

 

Peter Luykx
Member of Parliament

 

Cc: Rep. Pastor, Rep. Frelinghuysen, Sen. Dorgan, Sen. Bennet and the other Honorable Members of the House Subcommittee on Energy and Water Development

 

 

Belgische parlementsleden vragen VS-Congres terugtrekking kernwapens uit Kleine Brogel 

 

 

Brussel l Een groep Belgische parlementsleden noemde gisteren in een brief aan het VS-Congres de verdere ontplooiing van Amerikaanse tactische kernwapens in België 'een verspilling van middelen' en stelt dat 'een politieke consensus bestaat dat hun ontplooiing best beëindigd zou worden.'
Officieel mag de regering bevestigen noch ontkennen dat er VS-kernwapens in België liggen. Officieus weet iedereen dat er op de basis van Kleine Brogel tien tot twintig tactische B61-kernwapens liggen opgeslagen. Dat lekte al herhaaldelijk uit in openbare VS-rapporten. Omdat kernwapenseen beperkte houdbaarheidsdatum hebben, moeten ze om de zoveel jaren worden gemoderniseerd. Maar dat kost veel geld. Momenteel buigt het Amerikaanse 'Congress Subcommittee on Energy and Water Development' zich over het budget voor deze upgrade, voorgesteld als "noodzakelijk om te voldoen aan de verplichtingen tegenover de Europese geallieerden en hun verwachtingen naar de Amerikaanse uitgebreide afschrikking toe".

 

De Belgische parlementsleden willen met hun brief dat beeld bijstellen. "We beschouwen de verdere ontplooiing van B61-wapens als zijnde zonder militaire waarde. Alle afschrikkingsrollen die in de huidige omstandigheden overwogen worden voor het B61-tactische kernwapen kunnen met conventionele militaire middelen bereikt worden. De verdere ontplooiing van de B61 is een verspilling van middelen voor zowel de Amerikaanse als Belgische luchtmacht", schrijven senator Marleen Temmerman (sp.a), senator Patrik Vankrunkelsven (Open Vld), Dirk Van der Maelen (sp.a), senator Philippe Mahoux (PS), kamerlid Wouter De Vriendt (Groen!), senator Geert Lambert (SLP),
Ludwig Vandenhove (sp.a), kamerlid Juliette Boulet (Ecolo) en senator Benoit Hellings (Ecolo). "In België bestaat een politieke consensus dat de ontplooiing van B61-kernwapens best beëindigd zou worden," verwijzen ze ook naar een recente Senaatsresolutie van 29 januari 2009, waarin de eis tot nucleaire ontwapening centraal stond. Toen ondertekende in de hoedanigheid van senatrice Sabine de Bethune (CD&V) ook nog een prominent lid van de partij van Defensieminister De Crem, in de brief van gisteren bleven de leden van de CD&V-fractie opvallend afwezig.

 

Donderdag zal de VN-veiligheidsraad onder voorzitterschap van VS-president Barack Obama zich in een speciale zitting buigen over nucleaire ontwapening. Mogelijk komen daar ook de tactische kernwapens in Europa aan bod.

 

Dat de B61-wapens nog een nut kunnen hebben als pasmunt in onderhandelingen met Rusland, zoals voorstanders beweren, trekken de ondertekenaars in twijfel. "Doortastende nucleaire ontwapeningsstappen, zoals het voorstellen van een 'No First Use'-verdrag, zullen belangrijker incentives zijn om Rusland aan de onderhandelingstafel te brengen dan het behoud van de B61-wapens in Europa." (MR)

 

Aan dit gegeven is eveneens aandacht besteed in andere media, zoals op
Radio 2 Limburg, Radio 1, TV Limburg en 'Het Belang van Limburg' (op dinsdag 22 september 2009) en in 'Het Laatste Nieuws', 'Het Nieuwsblad' en 'De Standaard' (op woensdag 23 september 2009).