Kerstmarkten...’zuipmarkten’!?

“Niet per definitie, maar de gezelligheid, de temperatuur, de aard van de aangeboden dranken, de tijd van het jaar, etc. maken dat (te veel) drinken niet altijd te vermijden valt op kerst
markten.

Wie iets anders beweert, is hypocriet en/of doet geen kerst
markt(en) aan.”, zegt burgemeester -federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove.

De kerstmarkt in een vernieuwde versie op de Groenmarkt was een succes.
Hetzelfde geldt voor de talrijke kerstmarkten, die scholen, verenigingen, etc. dit jaar weer georganiseerd hebben en de kerstborrels, die in de verschillende buurten, dorpen en wijken van Sint-Truiden zijn doorgegaan (en er moeten nog heel wat Nieuwjaarsborrels volgen!).
“Gezelligheid troef en zo hoort het ook.”, aldus Ludwig Vandenhove.

 

 

Naar aanleiding van de vernieuwde versie van de kerst
markt, wordt het door sommigen voorgesteld (de huidige politieke situatie in Sint-Truiden zal daar niet vreemd aan zijn!) alsof dit de oplossing was/is voor het gegeven dat er bij kerst
markten (soms) te veel wordt gedronken.

“En dit is niet correct: de vernieuwde versie van de kerstmarkt is één zaak, de aanpak van het alcoholgebruik is een compleet andere zaak, die ik via een hele reeks beleidsmaatregelen in het recente verleden heb trachten aan te pakken.”, aldus Ludwig Vandenhove.
“Beide hebben echt niets met elkaar te maken”.

“Ook in deze heeft de waarheid haar rechten. Nadat wij in Sint-Truiden inderdaad een aantal problemen gekend hebben met de kerst
markt qua alcoholgebruik, die het nieuwe beleid en ik als burgemeester in 1995 geërfd hebben (net zoals zoveel andere problemen!), ben ik er samen met de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken een echt beleid rond beginnen te voeren, zoals op zovele andere vlakken.”

 

“Hieronder vindt u hieromtrent een objectieve bron, met name een interview in BESAFE Bulletin voor Burgemeesters, Lokaal Preventie- en Veiligheidsbeleid van november - december 2007 uitgegeven door de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken , waarbij de stad Sint-Truiden, de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken en ikzelf als burgemeester als voorbeeld genomen werden voor wat betreft de organisatie van kerst
markten en het erbij horende alcoholgebruik en de overlast.”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

 

Duidelijke afspraken voor een geslaagde kerstmarkt

 

 

Het tweede grootste marktplein van het land ligt in Sint-Truiden. Daarop is voldoende plaats om een gezellige kerstmarkt te organiseren. Burgemeester Ludwig Vandenhove wil deze jarenlange traditie hoog houden en nog meer de nadruk leggen op het familiale karakter van de kersperiode.

 

 

 

 

Om de gezelligheid te verhogen verhuisde de kerstmarkt in 2001 naar een kleinere locatie aan de andere kant van het stadhuis. Dat lukte, maar soms werd het té gezellig. De  sociale controle vervaagde en het alcoholverbruik steeg. Openbare dronkenschap, nachtlawaai, geluidshinder en wildplassen waren het gevolg.

 

Ludwig Vandenhove:Vanaf 2004 is de kerstmarkt daarom opnieuw verplaatst naar de Grote Markt. De locatie bepaalt niet alleen de gezelligheid, maar kan overlast in de hand werken of net beperken. Nu de kerststalletjes opnieuw meer in het zicht staan van de horecazaken rondom, is er weer meer sociale controle. Bovendien hebben we overleg gepleegd met de Verenigde Handelaars, de organisatoren van de kerstmarkt. Samen hebben we besloten om het aantal stalletjes waar alcohol geschonken werd, te beperken.

 

 

Overleg is belangrijk?
Vandenhove: Zowel vooraf als tijdens de kerstmarkt communiceren de betrokken partners uitgebreid. Er is een coördinatievergadering met de Verenigde Handelaars, de standhouders, het stadsbestuur, de stadswachten, de preventiedienst en de lokale politie van de zone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken. Daarnaast houden de Verenigde Handelaars de standhouders persoonlijk op te hoogte. Zij wijzen hen op het huishoudelijk reglement van de Verenigde Handelaars. Het stadsbestuur ondersteunt dat reglement. Wanneer uitbaters dat niet naleven, heb ik als burgemeester het recht om het kraampje te sluiten. Dat is in het verleden al één keer gebeurd.

 

Stille kerstmuziek
Een kraampje sluiten is repressief, maar zijn er ook ‘zachtere’ maatregelen?
Vandenhove: We verplichten de organisatoren om openbare toiletten te plaatsen om wildplassen tegen te gaan. De standhouders zijn ook verplicht om het vuil zelf op te ruimen.
Voor de geluidsoverlast hebben we een nieuwe oplossing. Vroeger konden de kerststalletjes met hun eigen muziekinstallatie tegen elkaar op spelen. Nu regelen we de muziek en het volume centraal. Overal is nu dezelfde muziek te horen.”

 

Wie kijkt erop toe dat alles correct verloopt?
Vandenhove: “De organisatoren wijzen in de eerste plaats de standhouders op hun plichten. De algemene leiding is in handen van de lokale politie. De politie is rond de kerstmarkt iets duidelijker in het straatbeeld aanwezig. Maar we letten erop dat de burgers niet het gevoel krijgen dat er achter elke hoek een agent staat. Ook de stadswachten houden een oogje in het zeil.”

 

 “Voor mij is de kerstmarkt een succes als er niet te veel ‘voorvallen’ zijn. De bedoeling van de kerstmarkt is dat mensen elkaar op een centrale plaats ontmoeten en ervan genieten.”

 

Drinken met mate(n)

 

De temperatuur zakt. Een hartverwarmertje kan er wel in. De sfeer zit goed en dus volgt er snel een tweede en een derde en ...

 

De Truiense kerstmarkt bestond aanvankelijk uit een combinatie van kraampjes met echte kerstartikelen en eet- en drankstandjes. Vele kerststalletjes worden gehuurd door verenigingen die wat extra geld in het laatje willen. Daarom zijn veel standhouders overgeschakeld op drankverkoop. Om de kosten te drukken zoeken ze bovendien zo goedkoop mogelijke drank. Dat komt de kwaliteit niet ten goede. Burgemeester Ludwig Vandenhove merkt ook op dat mensen die anders niet of nauwelijks drinken, er tijdens de kerstmarkt stevig invliegen. Bovendien komen heel wat jongeren aan de kraampjes het einde van de examens vieren.

 

Informeren

 

De korpschef van de lokale politie en de burgemeester sturen een gezamenlijke brief naar alle scholen om directies en ouders te sensibiliseren. Daarin wijzen ze op mogelijk alcoholgebruik door de jongeren. In een brief aan de uitbaters staat dat de politie zal optreden bij inbreuken op de wet op de openbare dronkenschap. “De preventiedienst van de stad voert tijdens de kerstmarkt ook actie. Ze bieden bijvoorbeeld gratis alcoholvrije cocktails aan,” zegt Vandenhove.

 

Minder drankgelegenheden

 

Elk jaar kwamen er meer kraampjes bij waar alcohol geserveerd werd. “In samenspraak met de Verenigde Handelaars (de organisatoren van de kerstmarkt) is er al in 2005 afgesproken om het aantal drankgelegenheden te beperken. Dit jaar zullen er nog twaalf stalletjes met alcohol zijn,” zegt Vandenhove. In de toekomst wil de burgemeester het aanbod nog verder afbouwen.

 

Sluitingsuur

 

De kerstmarkt sluit om twaalf uur ’s nachts. In het weekend is dat iets later, om twee uur. Deze sluitingsuren staan in het verhuurcontract dat de standhouders afsluiten met de Verenigde Handelaars. Feestvierders kunnen daarna nog afzakken naar de horecazaken rond de markt. Voor de cafés geldt het sluitingsuur niet. “Dit om te vermijden dat het probleem zich verplaatst,” zegt Vandenhove. “Ik ben geen voorstander van het invoeren van een algemeen sluitingsuur. Wel als het gaat om activiteiten op het openbaar domein.”

“Nog dit: sommige politici hebben geen scrupules (of geen geheugen!): ooit heb ik een drankstand op de kerstmarkt gesloten.
Het was een drankstand van de horeca waar huidig schepen van middenstand Pascal Vossius als cafébaas (nauw) mee betrokken was.
Het kot was toen te klein dat ik zoiets durfde!

En nu heeft zogezegd diezelfde schepen het alcoholprobleem op de kerstmarkt van Sint-Truiden opgelost.
Je moet maar durven!
”, aldus burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
Ludwig Vandenhove.