Kerstverlichting brandt nu toch in Truiense straten (1)

“Voor alle duidelijkheid: ik heb mij nooit verzet, ook dit jaar niet, tegen de feestverlichting, die de middenstandsvereniging vzw Trud’Or in Sint-Truiden aanbrengt.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

“Maar net zoals elke burger rechten en plichten heeft, heeft ook elke middenstandsorganisatie dat.”

Dit is wat ik gezegd heb (en waar ik naar gehandeld heb) toen de betrokken firma in opdracht van de vzw Trud’Or deze verlichting in de winkelstraten aan het ophangen was en voor de nodige verkeersoverlast zorgde.
De middenstand vraagt dit zelf, omdat dit al snel leidt tot opstoppingen, (verkeers)overlast, etc.
En dat er dan processen-verbaal gemaakt worden, is niet onlogisch.
Dit gebeurt altijd als er openbaar domein wordt ingenomen zonder aanvraag.

Handelaars en middenstandsorganisaties vragen dat straten zo weinig mogelijk worden afgesloten. Waarom zou de vzw Trud’Or hier dan geen aanvraag moeten voor indienen?

Dit is wat er dit jaar (opnieuw) gebeurd is, niet meer of niet minder.

Ik heb er altijd voor geijverd dat Sint-Truiden niet opnieuw de cowboystad zou worden, die het was voor zondag 1 januari 1995, toen ik burgemeester geworden ben.
Mijn opvolger(s) doen hiermee wat ze wil(len), maar ik zal hier kritisch over blijven vanuit de gemeenteraad.

Als ik nu reacties lees van een aantal personen dat zij het blijkbaar logisch vinden dat de vzw Trud’Or geen vergunning moest hebben om hun feestverlichting op te hangen dan is het duidelijk.
Nog meer dan de afgelopen legislatuur zullen blijkbaar een aantal politici zich boven de wet gaan stellen en denken dat alles mag.
Hetzelfde vrees ik voor de parkeerreglementering en/of dossiers qua ruimtelijke ordening.

Wat het inhoudelijke betreft: kan u zich voorstellen dat de kerstverlichting al ophing op het ogenblik dat Sinterklaas werd ingehaald op zaterdag 10 november 2012?
Dit was/is nochtans het geval.

Wat betekenen feesten als Sinterklaas en Kerstmis nog als dit zo maar door mekaar wordt gegooid?
Ik weet dat dit niet alleen in Sint-Truiden het geval is, maar ik blijf het een spijtige zaak vinden. Ook hier haalt de commercie het weer op de traditie.

(1) Kerstverlichting brandt nu toch in Truiense straten. In: Het Belang van Sint-Truiden (bijlage in Het Belang van Limburg), 24 november 2012.

Zie onder andere de teksten ‘Sint-Truiden is geen cowboystad!’ van 14 januari 2011 en ‘vzw Trud’Or moet een middenstandsorganisatie zijn en geen evenementenbureau!’ van  6 april 2012 en ‘Monopoly’ van 30 oktober 2012 op deze website.