Klimaatproblematiek: en de Boerenbond (BB)?

Elke dag hoor of lees je nieuwe suggesties om de klimaatproblematiek aan te pakken.

"Dat is positief, zo blijft het thema, terecht, in de maatschappelijke en politieke belangstelling", zegt gemeente- en provincieraadslid Ludwig Vandenhove.

"Er zijn ook voorstellen bij, die over de landbouw en de veeteelt gaan. En maar goed, want die sectoren zijn verantwoordelijk voor heel wat CO2-uitstoot. (1)

Maar de rol van de BB komt hierin zelden of nooit aan bod. Nu wel weer even naar aanleiding van het ontslag van Vlaams minister van Joke Schauvliege.
Ondertussen zijn alle Vlaamse deputaties geïnstalleerd.
Het is bijzonder interessant om eens te bekijken wie daarin strategische bevoegdheden heeft, zoals landbouw, leefmilieu of omgevingsvergunningen.
Hetzelfde geldt voor een aantal gemeentebesturen en de bestuursorganen van de Vlaamse Vereniging van Provincies (VVP).

De BB is nooit veraf!

Daarover hoor ik CD&V-voorzitter Wouter Beke niets zeggen... ." (2)