Klimaatsubsidies voor scholen vanuit de provincie Limburg

De provincie Limburg heeft een specifiek reglement voor klimaatsubsidies ter aanvulling van de Milieuzorg Op School (MOS)-projecten.

Op dinsdag 14 mei 2013 ging gedeputeerde Ludwig Vandenhove langs in de basisschool Wonderwijs (GO! Basisschool van de Vlaamse Gemeenschap), Hameestraat 11 in Alken, waar de kinderen de ramen geïsoleerd hebben met tochtstrips.

Ik roep zoveel mogelijk Limburgse scholen op om gebruik te maken van deze subsidieregeling aanvullend op het MOS-project.”, aldus Ludwig Vandenhove.
Ik hoop dat Vlaanderen MOS financieel zal blijven ondersteunen.

U vindt hieronder het volledige persbericht.

Eerste projecten met klimaatsubsidies gerealiseerd door Limburgse scholen

De provincie Limburg lanceerde in 2012 klimaatsubsidies voor Milieuzorg op School (MOS)-scholen. Basisschool Wonderwijs uit Alken is zo’n MOS-school die van de provincie Limburg klimaatsubsidies ontving. Zij gebruikten deze om zijn energiekosten te laten dalen.
Gedeputeerde van leefmilieu Ludwig Vandenhove: “Ik wil de MOS-scholen die nog met klimaatideeën rondlopen oproepen om alsnog een aanvraag voor klimaatsubsidie in te dienen, dit kan nog tot 15 oktober 2013.”

MOS is een samenwerking tussen de Vlaamse Overheid, het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE), de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. MOS inspireert leerkrachten van basis- en secundair onderwijs om met hun leerlingen zorg  te dragen voor het milieu op hun school.
“Scholen worden gemotiveerd om milieuwinst te boeken en hun leerlingen verantwoordelijkheid in het milieubeleid van de school te geven. De nadruk ligt ook op educatie.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Tegen 2020 wil de provincie Limburg een klimaatneutrale provincie zijn. Om Limburgse basis- en secundaire scholen extra te stimuleren om hieraan mee te werken, voerde het provinciebestuur de klimaatsubsidies voor MOS-scholen voor en stelt vandaag één van de gerealiseerde projecten voor.

Met de slogan “Respecteer het klimaat, niet met woord maar met daad!” werken leerlingen en leerkrachten van basisschool Wonderwijs te Alken aan een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen én een besparing op hun energiefactuur.
Bieke Deboo, leerkracht en MOS-verantwoordelijke van de school: “Via dit project willen we een bewustwording creëren bij onze kinderen, ouders en grootouders dat er iets moet veranderen.”

Leerlingen van de MOS-raad brainstormden over het daadwerkelijk werken rond energiebesparing op school. Na grondig overleg met alle leerlingen, kwamen de leerlingen van de MOS-raad met een concreet voorstel, nl. de ramen isoleren met tochtstrips. Hiervoor werd er door de leerlingen gemeten, getekend, berekend hoeveel meter tochtstrips er per raam nodig zijn.
Sindsdien voegen de klussende leerlingen de daad bij het woord en gaan aan de slag met het proper maken van de randen van de ramen en het kleven van de tochtstrips.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove: “Naast deze school zijn er nog tal van andere MOS-scholen die creatief met hun klimaatsubsidies aan de slag gingen: 15 basis- en 6 secundaire scholen dienden een dossier in en ontvingen samen voor 50. 000 euro subsidies. Ik wil dan ook scholen oproepen die zelf nog met klimaatideeën rondlopen om alsnog een aanvraag in te dienen, dit kan nog tot 15 oktober 2013.”

Zie ook Projecten Milieuzorg op School (MOS) moeten blijven! van 6 februari 2013 en Milieuzorg Op School (MOS) blijft succesvol van 14 mei 2013 op deze website.

Tags: