Klimaattop en gemeenteraadsverkiezingen

Wil Vlaanderen de vooropgestelde klimaatdoelen behalen, zal elke burger op haar/zijn plaats hiervan moeten overtuigd worden.

Gemeenten en steden kunnen hier een belangrijke rol in spelen, want zij staan het dichtst bij de bevolking.
De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zijn hiervoor een belangrijk moment.

 

Zie ook Ludwig Vandenhove op eerste Vlaamse klimaatconferentie van 20-04-2016 op deze website.