Klimaatwandelingen in Sint-Truiden

"Klimaatwandelingen zijn een goed instrument om de deelnemers bewust te maken van het toenemend klimaatprobleem, maar vooral om hen ook te sensibiliseren om er iets  aan te doen", zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
 
"Bij wandelingen in de eigen omgeving wijst een ervaren klimaatgids op wijzigingen als gevolg van de klimaatopwarming, maar adviseert zij/hij tevens wat er kan aan gedaan worden.
 
Ons aanpassen aan de klimaatverandering, zal met kleine en grote ingrepen moeten gebeuren door iedereen op haar/zijn plaats in de samenleving.
 
Klimaatgidsen opleiden en zoveel mogelijk Limburgse verenigingen en gemeenten aanzetten om klimaatwandelingen te organiseren, vormde voor mij een belangrijk beleidsaccent  als Limburgse gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur."
 
Hieronder vindt u de praktische informatie in verband met de klimaatwandelingen in
Sint-Truiden.

https://www.facebook.com/events/499121663995824/